Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 10015 wiadomości.

O rozbudowie szkoły w Janczewie (2018-07-19)

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Janczewie oraz potrzeba rozwinięcia placówki było tematem spotkania wojewody Władysława Dajczaka z przedstawicielami Rady Sołeckiej w Janczewie.

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 18.07.2018r. (2018-07-19)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (18.07.2018)

Realizacja Programu „Rodzina 500 plus” w czerwcu 2018 r. (2018-07-18)

W czerwcu 2018 r. lubuskie gminy wypłaciły ponad 94 tys. świadczeń wychowawczych na kwotę ponad 47 mln zł. Wsparciem zostało objętych ponad 59 tys. lubuskich rodzin.

Spotkanie z Burmistrzem Słubic (2018-07-18)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z Burmistrzem Słubic Tomaszem Ciszewiczem. Głównym tematem rozmowy była prezentacja problemów infrastruktury drogowej, ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta jak i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Ogłoszenie Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 (2018-07-18)

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związku Brandenburgia poszukuje kandydata na Pracownika Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 17.07.2018r. (2018-07-18)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (17.07.2018)

wezbranie stany ostrzegawcze (2018-07-17)

lubuskie, Zlewnia Odry, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Święto Policji w Zielonej Górze (2018-07-17)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył w obchodach Święta Policji w Zielonej Górze. Wydarzenie było okazją do wręczenia awansów zasłużonym policjantom.

Ogłoszono Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (2018-07-17)

13 lipca br. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został ogłoszony Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Nowy żłobek i Dom Seniora w Czerwieńsku (2018-07-17)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podziękował samorządowi gminy Czerwieńsk za zaangażowanie i nowe inicjatywy związane z realizacją rządowego programu polityki społecznej.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl