Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 9449 wiadomości.

Spotkanie z kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej (2018-01-22)

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk gościł po raz pierwszy w województwie lubuskim. Wojewoda Władysław Dajczak wspólnie z Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem spotkali się z kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej.

155. rocznica wybuchu powstania styczniowego (2018-01-22)

Powstanie styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku.

Nowa siedziba OPS w Szczańcu (2018-01-22)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wspólnie z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem wzięli udział w otwarciu nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu.

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 21.01.2018r. (2018-01-22)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (21.01.2018)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 20.01.2018r. (2018-01-22)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (20.01.2018)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 19.01.2018r. (2018-01-22)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (19.01.2018)

Pomagajmy (2018-01-19)

Wojewoda Lubuski przyłącza się do apelu Minister Elżbiety Rafalskiej i zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby reagować gdy widzimy, że potrzebna jest pomoc.

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 18.01.2018r. (2018-01-19)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (18.01.2018)

Wideokonferencja o sytuacji pogodowej (2018-01-19)

Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch uczestniczył w wideokonferencji z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

O współpracy z administracją rządową (2018-01-18)

Zasady współpracy wojewody, jako przedstawiciela rządu w terenie, z nowym kierownictwem MSWiA, były jednym z tematów omówionych podczas spotkania Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawłem Szefernakerem.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl