Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Kondolencje (2018-01-12)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla rodziny i bliskich z powodu śmierci

profesora dr hab. Bogusława Banaszaka,

konstytucjonalisty

twórcy i  Dziekana wydziału prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego,

składa

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl