Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jesteś na: LUW

LUW

Narodowy Instytut Wolności - ogłoszenia o naborze(2017-11-23)

W związku z rozpoczęciem działalności przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rozpoczęły się nabory pracowników do nowo tworzonej instytucji.

NSA przyznaje rację wojewodzie(2017-11-23)

foto

Naczelny Sąd Administracyjny przyznaje rację Wojewodzie Lubuskiemu w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie oraz w sporze z Powiatem Słubickim.

Zwycięskie krzyżówki wybrane!(2017-11-22)

foto

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wybrał laureatów spośród osób, które prawidłowo rozwiązały Krzyżówkę Niepodległościową.

Wojewoda rozmawia z mieszkańcami(2017-11-21)

foto

Wojewoda Władysław Dajczak, jako pierwszy z lubuskich wojewodów, rozpoczął regularne spotkania z mieszkańcami. Wsłuchiwanie się w głos mieszkańców i pochylania się nad każdą sprawą

RSS więcej wydarzeń wszystkie aktualności

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl