Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

Aleksander Bońka

tel.:+48 95 711 54 55
tel.:+48 95 711 55 03
fax.:+48 95 711 55 03
pok. 1120, wejście przez sekretariat-pok.1121

 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie geodezji i kartografii, w każdy poniedziałek  w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Inspekcji.

W skład Inspekcji wchodzi:

155. rocznica wybuchu powstania styczniowego(2018-01-22)

foto

Powstanie styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku.

Pomagajmy(2018-01-19)

foto

Wojewoda Lubuski przyłącza się do apelu Minister Elżbiety Rafalskiej i zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby reagować gdy widzimy, że potrzebna jest pomoc.

Wideokonferencja o sytuacji pogodowej(2018-01-19)

foto

Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch uczestniczył w wideokonferencji z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Zmiany dotyczące realizacji wypłat rekompensat za "mienie zabużańskie"(2018-01-16)

Wypłaty gotówkowe rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP będą realizowane wyłącznie w Oddziale BGK w Warszawie.

RSS więcej wydarzeń wszystkie aktualności

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl