Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Zima

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim została uruchomiona bezpłatna infolinia 800 109 160.
Pod tym numerem uzyskasz informacje o wolnych miejscach noclegowych w placówkach dla osób bezdomnych na terenie województwa lubuskiego.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl