Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor Wydziału

Grzegorz DłubekDyrektor Wydziału - Grzegorz Dłubek


Sekretariat:

Katarzyna Bodzon

Piętro XV, pokój 1501
tel.: +48 95  711 54 43
fax: +48 95 711 53 60

W skład wydziału wchodzą:

155. rocznica wybuchu powstania styczniowego(2018-01-22)

foto

Powstanie styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku.

Pomagajmy(2018-01-19)

foto

Wojewoda Lubuski przyłącza się do apelu Minister Elżbiety Rafalskiej i zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby reagować gdy widzimy, że potrzebna jest pomoc.

Wideokonferencja o sytuacji pogodowej(2018-01-19)

foto

Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch uczestniczył w wideokonferencji z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Zmiany dotyczące realizacji wypłat rekompensat za "mienie zabużańskie"(2018-01-16)

Wypłaty gotówkowe rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP będą realizowane wyłącznie w Oddziale BGK w Warszawie.

RSS więcej wydarzeń wszystkie aktualności

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl