Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie galerii:

Ostatnio dodane galerie:

autor: ach
Wojewoda: poczucie bezpieczeństwa to priorytet
autor: ach
Wojewoda: poczucie bezpieczeństwa to priorytet
autor: ach
Wojewoda: poczucie bezpieczeństwa to priorytet
autor: ach
Wojewoda: poczucie bezpieczeństwa to priorytet

Kategoria: Aktualności

autor: jk
Wojewoda Lubuski w towarzystwie samorządowców przecięcina wstęgę na uroczystości otwarcia nowej drogi w Jasieniu.
autor: jk
Wojewoda Lubuski w towarzystwie samorządowców przecięcina wstęgę na uroczystości otwarcia nowej drogi w Jasieniu.
autor: jk
Wojewoda wspólnie z samorządowcami idzie nowo otwartą drogą w Jasieniu.
autor: mw
Wojewoda wspólnie z samorządowcami idzie nowo otwartą drogą w Jasieniu.

Kategoria: Aktualności

autor: mw
Wojewoda Lubuski razem z samorządowcami i pracownikami placówki przecina wstęgę podczas otwarcia klubu Senior+ w Mirostowicach Górnych.
autor: mw
Wojewoda Lubuski wręcza prezent do nowego klubu Senior+ w Mirostowicach Górnych. Obok stoi dyrektor Waldemar Gredka z LUW.
autor: mw
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, dyrektor Waldemar Gredka oraz dyrektor Grażyna Jelska z LUW z seniorami i samorządowcami w nowej sali klubu Senior+ w Mirostowicach Górnych.
autor: mw
Wojewoda Lubuski, Wójt gminy Żary i kierowniczka nowego klubu Senior+ w Mirostowicach Górnych.

Kategoria: Aktualności

autor: mw
Nowy wóz strażacki przekazany dla OSP Bieniów.
autor: mw
Wojewoda Lubuski na uroczystości przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bieniów. Obok Wojewody zaproszeni goście. Z tyłu nowy wóz strażacki.
autor: mw
Wojewoda Lubuski przekazuje kluczyki do nowego wozu dla OSP Bieniów oraz list gratulacyjny. W tle nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
autor: mw
Wojewoda Lubuski przemawia na uroczystości przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bieniów. Z tyłu stoją zaproszeni goście.

Kategoria: Aktualności

autor: mw
Wojewoda na setnych urodzinach bohatera
autor: mw
Wojewoda na setnych urodzinach bohatera
autor: mw
Wojewoda na setnych urodzinach bohatera
autor: mw
Wojewoda na setnych urodzinach bohatera

Kategoria: Aktualności

autor: mb
Przygotowania do 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich
autor: mb
Przygotowania do 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich
autor: mb
Przygotowania do 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich
autor: mb
Przygotowania do 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich

Kategoria: Aktualności

autor: ach, jk
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
autor: ach, jk
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
autor: ach, jk
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
autor: ach, jk
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Kategoria: Aktualności

autor: mw
Wojewoda i działacze opozycji antykomunistycznej o planach na przyszłość.
autor: mw
Wojewoda i działacze opozycji antykomunistycznej o planach na przyszłość
autor: mw
Wojewoda Lubuski zwiedza Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.
autor: mw
Wojewoda Lubuski zwiedza Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Kategoria: Aktualności

autor: ach
Pierwsza przysięga WOT w Lubuskiem
autor: ach
Pierwsza przysięga WOT w Lubuskiem
autor: ach
Pierwsza przysięga WOT w Lubuskiem
autor: ach
Pierwsza przysięga WOT w Lubuskiem

Kategoria: Aktualności

autor: mw
Symboliczne przecięcie wstęgi na otwarciu Klubu Senior+ w Lubsku. Nową placówkę otwierają: Wojewoda Lubuski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW, Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko oraz Kierownik Klubu Senior+ w Lubsku.
autor: mw
Wojewoda Lubuski, Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW po ceremonii otwarcia Klubu Senior+ w Lubsku.
autor: mw
Wojewoda Lubuski i Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko z symbolicznym czekiem z dotacją z budżetu państwa na uruchomienie Klubu Senior+ w Lubsku.
autor: mw
Wojewoda Lubuski przemawia na otwarciu Klubu Senior+ w Lubsku. Obok stoi Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko.

Kategoria: Aktualności

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl