Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie galerii:

Spotkanie noworoczne Wojewody Lubuskiego

Autor jk,kw
Wojewoda Lubuski przemawia, w tle zespół "Mali Gorzowiacy"
Autor jk,kw
Poseł Marek Ast przemawia, w tle zespół "Mali Gorzowiacy"
Autor jk,kw
Widok na salę, występ zespołu "Mali Gorzowiacy".
Autor jk,kw
Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej przemawia, w tle "Mali Gorzowiacy".
Autor jk,kw
Wojewoda przełamuje się opłatkiem z zastępcą Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
Autor jk,kw
Wojewoda przełamuje się opłatkiem ze Starostą Słubickim
Autor jk,kw
Zespół "Mali Gorzowiacy" występują na spotkaniu
Autor jk,kw
Widok na salę, zespół "Mali Gorzowiacy" występują na spotkaniu
Autor jk,kw
Uczestnicy spotkania składają sobie życzenia
Autor jk,kw
Uczestnicy spotkania składają sobie życzenia, na pierwszym planie Lubuski Kurator Oświaty
Autor jk,kw
Spotkanie noworoczne Wojewody Lubuskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl