Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie galerii:

Noworoczne spotkanie zielonogórskich Sybiraków

Autor mw
Wojewoda Lubuski składa noworoczne życzenia zielonogórskim Sybirakom. Obok stoją goście uroczystości
Autor mw
Wojewoda stoi przy świątecznym stole razem z uczestnikami noworocznego spotkania zielonogórskich Sybiraków
Autor mw
Wojewoda Lubuski przemawia na spotkaniu noworocznym u zielonogórskich Sybiraków
Autor mw
Wojewoda Lubuski składa życzenia Prezesowi Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacławowi Mandrykowi
Autor mw
Wojewoda Lubuski siedzi z Sybirakami przy swiątecznym stole. Szeroki plan.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl