Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie galerii:

Rekordowe dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych

Autor jk
Wojewoda Lubuski z samorządowcami pozują do wspólnego zdjęcia z symbolicznymi czekami z Funduszu Dróg Samorządowych.
Autor jk
Wojewoda Lubuski i Pani Burmistrz Żar z symbolicznym czekiem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Autor jk
Wojewoda Lubuski i burmistrz Żagania z symbolicznym czekiem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Autor jk
Wojewoda Lubuski z samorządowcem z gminy Maszewo z symbolicznym czekiem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Autor jk
Wojewoda Lubuski z członkiem Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z symbolicznym czekiem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Autor jk
Wojewoda Lubuski z burmistrzem Łęknicy z symbolicznym czekiem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Autor jk
Wojewoda Lubuski wręcza symboliczny czek z Funduszu Dróg Samorządowych Wójtowi Gminy Gubin.
Autor jk
Wojewoda Lubuski przemawia do siedzących samorządowców w Pałacu Książęcym w Żaganiu na uroczystości wręczenia symbolicznych czeków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl