Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie galerii:

Tymczasowy burmistrz Szprotawy

Autor bg
Wojciech Perczak Wicewojewoda Lubuski w zastępstwie Wojewody Lubuskiego wręczył akt nominacji na tymczasowego burmistrza Szprotawy Ewie Gancarz.
Autor bg
Ewa Gancarz odbiera akt nominacji na urząd tymczasowego burmistrza Szprotawy.
Autor bg
Wojciech Perczak wicewojewoda lubuski, pełniący obowiązki wojewody lubuskiego i Ewa Gancarz tymczasowy burmistrz Szprotawy.
Autor bg
Wojciech Perczak Wicewojewoda Lubuski w zastępstwie Wojewody Lubuskiego gratuluje Ewie Gancarz nominacji na urząd burmistrza Szprotawy.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl