Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie galerii:

Założycielka „Watry” z Medalem Stulecia

Autor mw
Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak pełniący obowiązki Wojewody Lubuskiego wręcza Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości Jadwidze Pareckiej, kierowniczce Zespołu Folklorystycznego „Watra” z Brzeźnicy.
Autor mw
Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak pełniący obowiązki Wojewody Lubuskiego gratuluje Jadwidze Pareckiej po dekoracji.
Autor mw
Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak pełniący obowiązki Wojewody Lubuskiego z Jadwigą Parecką odznaczoną Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, Wójtem Brzeźnicy i Przewodniczącym Rady Gminy Brzeźnica.
Autor mw
Uroczysta sesja Rady Gminy Brzeźnica.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl