Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie galerii:

Rządowe wsparcie na nowy wóz strażacki i drogi w Nowym Kramsku

Autor ach
Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak z samorządowcami otwiera drogę gminną w Nowym Kramsku. Po przecięciu wstęgi.
Autor ach
Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak przemawia na uroczystości otwarcia drogi gminnej i przekazania wozu strażackiego w Nowym Kramsku. Z tyłu samorządowcy, strażacy i goście spotkania.
Autor ach
Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak z burmistrzem Babimostu na drodze gminnej w Nowym Kramsku.
Autor ach
Panorama z przemówienia Wicewojewody Lubuskiego Wojciecha Perczaka. Na pierwszym planie poczty sztandarowe OSP Nowe Kramsko.
Autor ach
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowe Kramsko.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl