Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11041 wiadomości.

SYTUACJA POWOLI SIĘ STABILIZUJE (2010-09-30)

Fala kulminacyjna przeszła przez powiat żarski. Mieszkańcy zalanych terenów, którzy znaleźli schronienie u krewnych wrócili już do swoich domów. W tej chwili z żywiołem zmagają się powiat krośnieński, żagański i zielonogórski. Wojewoda Lubuski zmobilizowała siły niezbędne do pomocy mieszkańcom.

Ogłoszenie Przeciwpowodziowe (2010-09-29)

Wojewoda Lubuski ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego i zielonogórskiego.

W POGOTOWIU (2010-09-29)

Biorąc pod uwagę sytuację hydrologiczną na rzece Bóbr oraz prognozowany wzrost stanów wody na wodowskazach Wojewoda Lubuski ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów żagańskiego i zielonogórskiego od godziny 15 dnia 29 września br. do odwołania.

 

PEŁNA MOBILIZACJA W WALCE Z POWODZIĄ (2010-09-29)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka zmobilizowała wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. W zagrożonych powiatach nieustannie pracują strażacy, pogranicznicy i  policja, wkrótce dołączą do nich siły wojska. – Sytuacja jest opanowana, na pewno nie grozi nam powódź, z jaką mieliśmy do czynienia w maju, czerwcu i sierpniu tego roku – podkreśla dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA DLA ZACHODNIOPOMORZAN (2010-09-28)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka, poruszona tragedią, jaka wydarzyła się pod Berlinem złożyła na ręce Wojewody Zachodniopomorskiego wyrazy współczucia i troski dla rodzin ofiar i rannych w wypadku polskiego autokaru. Jednocześnie zapewniła o swojej przyjaźni i zadeklarowała daleko idącą pomoc i wsparcie.

WOJEWODA OGŁASZA POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE (2010-09-28)

W związku z wysokimi stanami wód na Nysie Łużyckiej Wojewoda Lubuski Helena Hatka ogłosiła stan pogotowia przeciwpowodziowego dla powiatów krośnieńskiego i żarskiego. Pogotowie obowiązuje od godz. 12:00 dn. 28 września.

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W PROJEKCIE E-ADMINISTRACJA (2010-09-28)

Lubuski Urząd Wojewódzki weźmie udział w projekcie ”E-Administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej”. Dzięki niemu możliwe będzie m.in. wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania procesami w LUW, usprawnienie pracy i podnoszenie kwalifikacji kadry.

VENI, VIDI... (2010-09-27)

Drużyna LUW wróciła z Mistrzostw Polski Urzędów Wojewódzkich. Pierwszy tego typu turniej piłkarski pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera został rozegrany w miniony weekend w Bydgoszczy. W finale gospodarze imprezy ulegli Ślązakom 0-2. Nasi reprezentanci dzielnie bronili honoru województwa choć konkurencja była naprawdę silna – ostatecznie reprezentacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zajęła 7 miejsce.

CELNICY ŚWIĘTUJĄ PODWÓJNIE (2010-09-24)

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Służby Celnej Wojewoda Lubuski w imieniu Prezydenta RP wręczyła odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom.  – To wielkie święto, a jednocześnie okazja do uczczenia sukcesu, jakim było utrzymanie Izby Celnej w Rzepinie – podkreślała Helena Hatka.

POMOC DO 300 TYSIĘCY DLA POWODZIAN (2010-09-24)

Jak poinformowało MSWiA, osoby, które od maja br. straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy. Jeśli natomiast będą chcieli zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach pieniądze zostaną przekazane samorządom. 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl