Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 12113 wiadomości.

Wigilia w LUW (2011-12-22)

Pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przy opłatku, by złożyć sobie wajemnie świąteczne życzenia i podziękować za współpracę w odchodzącym roku.

Wigilia u policjantów (2011-12-21)

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zorganizowane zostało tradycyjne spotkanie opłatkowe. Życzenia funkcjonariuszom złożył wojewoda lubuski Marcin Jabłoński.

Ostrożnie z fajerwerkami – apeluje Wojewoda i Policja (2011-12-21)

Wojewoda lubuski Marcin Jabłoński wraz z lubuską Policją apeluje o ostrożność przy używaniu fajerwerków. W związku z tym policyjni pirotechnicy na prośbę wojewody lubuskiego zaprezentowali jak niebezpieczne mogą być materiały pirotechniczne.

Podsumowali rok (2011-12-21)

Grudzień to miesiąc podsumowań, prognoz oraz spotkań. Jan Świrepo wicewojewoda lubuski odwiedził pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie opłatkowe (2011-12-20)

Samorządowcy, przedstawiciele administracji zespolonej, niezespolonej, wojska, mediów i innych organizacji spotkali się z Marcinem Jabłońskim wojewodą lubuskim na uroczystej wigilii.

Scenariusze nagrodzone (2011-12-20)

Jak propagować zdrowy styl życia wśród młodzieży? W jaki sposób rozmawiać z młodymi ludźmi na temat problemu narkomanii? Swoje pomysły przedstawili nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Światło Pokoju w urzędzie wojewódzkim (2011-12-20)

Betlejemskie Światło Pokoju ze swym przesłaniem dotarło już do wielu instytucji publicznych w Polsce. We wtorek harcerze przynieśli ogień do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bezpieczniej i szybciej (2011-12-19)

Kolejna „schetynówka” w Sulęcinie otwarta. Tym razem głównym inwestorem był powiat. W uroczystości wziął udział Jan Świrepo wicewojewoda lubuski.

Wręczenie nagród (2011-12-19)

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Jan Świrepo wicewojewoda lubuski wręczył nagrody laureatom konkursu „Razem możemy więcej – polska prezydencja w Radzie UE”.

Premier wyznaczył pełniącego obowiązki wójta Niegosławic (2011-12-16)

Donald Tusk Prezes Rady Ministrów 16 grudnia 2011 r. wyznaczył do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Niegosławic Danutę Wojtasik. Nowe obowiązki Danuta Wojtasik wykonywać będzie w okresie tymczasowego aresztowania dotychczasowego wójta, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia jego mandatu. Danuta Wojtasik do tej pory była Sekretarzem Gminy.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl