Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11564 wiadomości.

PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE (2010-10-01)

Wojewoda spotkała się dziś z Burmistrzem  oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Torzymia. Ryszard Stanulewicz wraz z Bogdanem Kuzykiem podziękowali Helenie Hatce za dobrą i efektywną współpracę przy realizacji inwestycji w ramach programów „Orlik 2012 – Moje Boisko” oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

ALARM NA RZECE BÓBR (2010-09-30)

Od godziny 15.00 - 30 września br. do odwołania obowiązuje alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów żagańskiego i zielonogórskiego.  Zarządzenie w tej sprawie wydał dziś Wojewoda Lubuski.

W TROSCE O PRZEJRZYSTE ROZWIĄZANIA (2010-09-30)

Wojewoda Lubuski wraz z Prokuratorią Generalną mając na względzie ochronę praw i interesów Skarbu Państwa włącza się w proces rozpowszechniania wiedzy na temat nowych regulacji prawnych oraz aspektów ich stosowania w praktyce. W związku z tym Helena Hatka przypomina o następstwach ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego spółek prawa handlowego.

SYTUACJA POWOLI SIĘ STABILIZUJE (2010-09-30)

Fala kulminacyjna przeszła przez powiat żarski. Mieszkańcy zalanych terenów, którzy znaleźli schronienie u krewnych wrócili już do swoich domów. W tej chwili z żywiołem zmagają się powiat krośnieński, żagański i zielonogórski. Wojewoda Lubuski zmobilizowała siły niezbędne do pomocy mieszkańcom.

Ogłoszenie Przeciwpowodziowe (2010-09-29)

Wojewoda Lubuski ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego i zielonogórskiego.

W POGOTOWIU (2010-09-29)

Biorąc pod uwagę sytuację hydrologiczną na rzece Bóbr oraz prognozowany wzrost stanów wody na wodowskazach Wojewoda Lubuski ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów żagańskiego i zielonogórskiego od godziny 15 dnia 29 września br. do odwołania.

 

PEŁNA MOBILIZACJA W WALCE Z POWODZIĄ (2010-09-29)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka zmobilizowała wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. W zagrożonych powiatach nieustannie pracują strażacy, pogranicznicy i  policja, wkrótce dołączą do nich siły wojska. – Sytuacja jest opanowana, na pewno nie grozi nam powódź, z jaką mieliśmy do czynienia w maju, czerwcu i sierpniu tego roku – podkreśla dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA DLA ZACHODNIOPOMORZAN (2010-09-28)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka, poruszona tragedią, jaka wydarzyła się pod Berlinem złożyła na ręce Wojewody Zachodniopomorskiego wyrazy współczucia i troski dla rodzin ofiar i rannych w wypadku polskiego autokaru. Jednocześnie zapewniła o swojej przyjaźni i zadeklarowała daleko idącą pomoc i wsparcie.

WOJEWODA OGŁASZA POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE (2010-09-28)

W związku z wysokimi stanami wód na Nysie Łużyckiej Wojewoda Lubuski Helena Hatka ogłosiła stan pogotowia przeciwpowodziowego dla powiatów krośnieńskiego i żarskiego. Pogotowie obowiązuje od godz. 12:00 dn. 28 września.

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W PROJEKCIE E-ADMINISTRACJA (2010-09-28)

Lubuski Urząd Wojewódzki weźmie udział w projekcie ”E-Administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej”. Dzięki niemu możliwe będzie m.in. wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania procesami w LUW, usprawnienie pracy i podnoszenie kwalifikacji kadry.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl