Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11564 wiadomości.

VENI, VIDI... (2010-09-27)

Drużyna LUW wróciła z Mistrzostw Polski Urzędów Wojewódzkich. Pierwszy tego typu turniej piłkarski pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera został rozegrany w miniony weekend w Bydgoszczy. W finale gospodarze imprezy ulegli Ślązakom 0-2. Nasi reprezentanci dzielnie bronili honoru województwa choć konkurencja była naprawdę silna – ostatecznie reprezentacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zajęła 7 miejsce.

CELNICY ŚWIĘTUJĄ PODWÓJNIE (2010-09-24)

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Służby Celnej Wojewoda Lubuski w imieniu Prezydenta RP wręczyła odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom.  – To wielkie święto, a jednocześnie okazja do uczczenia sukcesu, jakim było utrzymanie Izby Celnej w Rzepinie – podkreślała Helena Hatka.

POMOC DO 300 TYSIĘCY DLA POWODZIAN (2010-09-24)

Jak poinformowało MSWiA, osoby, które od maja br. straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy. Jeśli natomiast będą chcieli zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach pieniądze zostaną przekazane samorządom. 

WYBIERZMY SPOŁECZNIKA ROKU (2010-09-24)

Przed nami już IX edycja konkursu na Społecznika Roku. Decyzją Wojewody Lubuskiego, w sposób szczególny zostaną nagrodzeni ci, którzy z największym zaangażowaniem włączali się w pomoc rodzinom dotkniętym powodzią.

POSIEDZENIE POLSKO-NIEMIECKIEJ KOMISJI MIĘDZYRZĄDOWEJ (2010-09-23)

W niemieckim Schwerin zorganizowane zostało posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W międzynarodowym spotkaniu uczestniczyła Wojewoda Lubuski Helena Hatka.

SPOTKANIE Z PREMIEREM BRANDENBURGII (2010-09-22)

Wojewoda Helena Hatka spotkała się w Poczdamie z Premierem Brandenburgii. Była to dobra okazja do rozmowy na temat inicjatywy „Partnerstwo-Odra” oraz podziękowania za wspólne działania podczas ostatniej powodzi.
 


GORZOWSKI GRUDZIEŃ 1981 PIÓREM LUBUSZAN (2010-09-22)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka ogłasza drugą edycję konkursu literackiego, realizowanego w ramach historycznego cyklu pod wspólnym hasłem „Nasza Tożsamość”. Głównym celem inicjatywy jest ukazanie dorobku historycznego regionu poprzez eksponowanie najważniejszych wydarzeń oraz kultury i tradycji wolnościowych Ziemi Lubuskiej.

W TROSCE O STAN SŁUŻBY ZDROWIA (2010-09-20)

Na temat aktualnej sytuacji dotyczącej służby zdrowia rozmawiały dziś Helena Hatka z  Elżbietą Polak Wicemarszałkiem Województwa. W siedzibie delegatury LUW dyskutowano również o perspektywach, szansach i problemach dotyczących tego zagadnienia.

30 LAT GORZOWSKIEJ "SOLIDARNOŚCI" (2010-09-20)

- Idea  Solidarności,  która  trzy  dekady  temu  zjednoczyła  Polaków wciąż jest w naszych sercach żywa.  Świętujemy  dziś to  doprawdy  niezwykłe wydarzenie  w  wolnej,  niepodległej  i  suwerennej  Polsce - tymi słowami zwróciła się do zebranych na obchodach gości zastępca Dyrektora Biura wojewody Maria Brygida Grzybowicz w imieniu Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki.

MEDALE DLA LUBUSKICH BUDOWLAŃCÓW (2010-09-20)

W Filharmoni Zielonogórskiej odbyła się Gala Budownictwa. Wojewoda Lubuski Helena Hatka wręczyła na niej  Medale Za Długoletnią Służbę Lubuszanom związanym z sektorem budowlanym, najbardziej zasłużonym  w regionie. -To wyjątkowe wyróżnienie jest nie tylko zaszczytem, ale przede wszystkim dowodem na to jak wielkie zasługi mają Państwo w zakresie budownictwa na terenie województwa lubuskiego - podkreślała Wojewoda.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl