Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11449 wiadomości.

50. ROCZNICA WYDARZEŃ ZIELONOGÓRSKICH (2010-05-31)

- Składam wszystkim Bohaterom Wydarzeń Zielonogórskich i ich Kapłanowi śp. Księdzu Kanonikowi Kazimierzowi Michalskiemu, wyrazy należnego szacunku. Niech odsłonięty dziś  Monument zaświadcza,  że swym odważnym czynem zajęliście zaszczytne miejsce w powojennej historii Narodu Polskiego –  tymi słowami H. Hatka podziękowała Obrońcom Domu Katolickiego.

WIELKA MOBILIZACJA (2010-05-31)

spotkanie w starostwie słubickimWojewoda lubuski odwiedziła Słubice i Kostrzyn nad Odrą. W towarzystwie wojewody zachodniopomorskiego osobiście nadzorowała przebieg prac przy wałach i sprawdzała przygotowanie poszczególnych służb.

WOJEWODA OGŁOSIŁA ALARM PRZECIWPOWODZIOWY (2010-05-28)

Z uwagi na prognozowaną sytuację hydrologiczną na rzekach Warcie i Noteci, od dzisiaj obowiązuje alarm  przeciwpowodziowy na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i powiatów międzyrzeckiego, gorzowskiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego.  

SPOTKANIE Z SAMORZĄDOWCAMI (2010-05-28)

Dzisiaj Wojewodowie Helena Hatka i Jan Świrepo spotkali się z samorządowcami z terenów położonych nad Wartą i Notecią. Wspólnie analizowano sytuację na rzekach w związku ze zbliżającą się do naszego regionu falą powodziową.

WIZYTA W KROŚNIE (2010-05-28)

Helna Hatka przyglądała się stanowi wałów przeciwpowodziowych w powiece krośnieńskim. Podczas spotkania w siedzibie starostwa wysłuchała informacji na temat aktualnego zagrożenia w poszczególnych gminach. Meldunek złożyli również przedstawiciele straży pożarnej, policji oraz wojska. 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA (2010-05-27)

ParagrafWojewoda Helena Hatka informuje, że powodzianie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Porad udzielać będą prawnicy z ośrodków współpracujących z Ministerstwem Sprawiedliwości.

WIELKA FALA SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI (2010-05-27)

-Obecna sytuacja w kraju, jaką jest powódź, to wyjątkowy sprawdzian dla lubuskich samorządów. W obliczu sytuacji kryzysowej pojęcie samorządności oraz dwudziesta rocznica reformy samorządowej nabiera szczególnego wymiaru – mówi Wojewoda Lubuski Helena Hatka. W odpowiedzi na apel Wojewody w walce z żywiołem łączą się samorządy, a także instytucje, stowarzyszenia i firmy z całego województwa lubuskiego.

POWÓDŹ ŁĄCZY SZPITALE (2010-05-27)

Szpital w  Słubicach wygasił działalność i został ewakuowany  do odwołania. Pacjenci w stanach ogólnych dobrych zostali wypisani do domu. Chorzy wymagający dalszego leczenia szpitalnego trafili do okolicznych szpitali, głównie do szpitala w Sulęcinie i Gorzowie. Wojewoda Lubuski Helena Hatka uspokaja, że szpital podjął działania, mające na celu zminimalizowanie  mogącego wystąpić zagrożenia dla życia i zdrowia lokalnej społeczności.

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (2010-05-27)

Wczoraj obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczyła Wojewoda Helena Hatka. 

BĄDŹMY DOBRZE POINFORMOWANI (2010-05-27)

Podczas spotkania w gminie Bojadła z władzami lubuskiego samorządu lokalnego oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wojewoda lubuski zaapelowała do wójtów gmin o organizowanie codziennych spotkań z mieszkańcami zagrożonych powodzią terenów.  Osobiście nadzorowała też prace przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl