Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11690 wiadomości.

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W GORZOWIE MA 35 LAT (2010-11-25)

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. obchodzi w tym roku 35-lecie swojego istnienia. W uroczystości jubileuszowej uczestniczył Wicewojewoda Jan Świrepo.

KONWENT WOJEWODÓW (2010-11-25)

Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się dziś w Warszawie z wojewodami. Konwent, w którym wzięła udział Helena Hatka poświęcony był m. in. współpracy urzędów wojewódzkich ze spółką PKP PLK, wdrożeniu do służby nowych śmigłowców ratunkowych, czy systemowi ratownictwa medycznego i powiadamiania ratunkowego. 

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wielkopolski (2010-11-24)

W związku z osiągnięciem przez rzekę Wartę stanu alarmowego oraz prognozą przewidującą dalsze wzrosty Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 480/W/II/2010 ogłosił na terenie administracyjnym Gorzowa Wlkp. pogotowie przeciwpowodziowe.

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO W NOWEJ SIEDZIBIE (2010-11-24)

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. pracuje już w nowej  siedzibie. W pozyskanie budynku zaangażował się Wicewojewoda Jan Świrepo. Teraz inspektorów można znaleźć przy ulicy Teatralnej 30.SPOŁECZNICY DOCENIENI (2010-11-23)

W  gorzowskim Teatrze im. Juliusza Osterwy Wojewoda Helena Hatka podsumowała dziewiątą edycję konkursu „Społecznik Roku”. Uroczysta gala zgromadziła sporą liczbę osób zaangażowanych na co dzień w pomoc drugiemu człowiekowi. 

SYTUACJA NA WARCIE I NOTECI (2010-11-23)

Aktualna sytuacja na Warcie i Noteci była przedmiotem prac Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie spotkania Helena Hatka szczegółowo zapoznała się z bieżącym stanem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Ziemi Lubuskiej.

GIGANTYCZNY POMNIK POŚWIĘCONY (2010-11-22)

W Świebodzinie dokonany został akt poświęcenia figury Chrystusa Króla.  W uroczystości, na którą przybyło kilka tysięcy osób, uczestniczyła Wojewoda Helena Hatka. 
XX LAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO (2010-11-19)

Agencja Rynku Rolnego obchodzi XX-lecie swojej działalności. Instytucja ta powołana została aby  działać na rzecz stabilizacji polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.  Z okazji jubileuszu w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja dotycząca roli i znaczenia produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych  w promocji oraz rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa lubuskiego.

NOWA DROGA W GARBICZU (2010-11-19)

Mieszkańcy Garbicza od dzisiaj oficjalnie mogą jeździć po wyremontowanej drodze. Inwestycja powstała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W uroczystym otwarciu uczestniczyła Wojewoda Helena Hatka. 

ROZMAWIALI O ENERGII (2010-11-19)

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej po raz kolejny rozmawiano na szeroko pojęty temat energii. Organizatorem konferencji, w której uczestniczyła Wojewoda Helena Hatka, jest Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl