Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11449 wiadomości.

CHIRURDZY SPOTKALI SIĘ Z WICEWOJEWODĄ (2010-05-26)

Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo spotkał się z Wojewódzkim Konsultantem do spraw chirurgii ogólnej – prof. Piotrem Krokowiczem.

SZPITALE SĄ BEZPIECZNE (2010-05-26)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka informuje, że na terenie województwa lubuskiego w chwili obecnej placówki ochrony zdrowia nie są zagrożone powodzią. Do tej pory nie ma placówek bezpośrednio dotkniętych przez powódź. Nie ma też zagrożenia sanitarnego na terenach dotkniętych powodzią.

WOJEWODA NA WAŁACH (2010-05-26)

Helena Hatka  monitorowała stan wałów w powiecie nowosolskim. Podczas wizytacji przyglądała się dokładnie infrastrukturze przeciwpowodziowej chroniącej Nową Sól. W trakcie spaceru po nadodrzańskim bulwarze rozmawiała również z mieszkańcami miasta. W okolicach Otynia Wojewoda zapoznała się z pracami nad wzmocnieniem wałów w miejscach gdzie  ich stan wzbudzał obawy.

ZAKAZ WCHODZENIA NA WAŁY W DOLINIE WARTY I NOTECI (2010-05-26)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka wydała kolejne rozporządzenie porządkowe w sprawie zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w granicach województwa lubuskiego, a także w ich pobliżu oraz na drogach dojazdowych. Tym razem zakaz dotyczy wałów położonych w dolinie Warty i Noteci.

WICEWOJEWODA U PRZEDSZKOLAKÓW (2010-05-25)

„Najpiękniejsze wiersze dla dzieci” Juliana Tuwima przeczytał Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Bajkowy Świat z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, który przypada 1 czerwca.

LUBUSKIE ZACZYNA WALKĘ Z ŻYWIOŁEM (2010-05-25)

Jak wynika z najnowszych informacji, najtrudniejsza sytuacja w Lubuskiem jest w siedmiu gminach. Żadna z nich nie zgłaszała zapotrzebowania na wodę pitną, żywność, czy miejsca noclegowe, jednak już teraz  gminy niezagrożone powodzią deklarują pomoc potrzebującym.

WOJEWODA OGŁOSIŁA POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE DLA GORZOWA (2010-05-25)

Z uwagi na prognozowaną sytuację hydrologiczną na rzece Warcie, dzisiaj od  godziny 12:00 obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gorzowa Wlkp. Po tej decyzji wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powodziowe podejmą działania wynikające z przygotowanych procedur. Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego spływać będą codzienne raporty związane ze stanem wód.

URUCHOMIONO TELEFON INFORMACYJNY (2010-05-25)

Wojewoda lubuski uruchomiła specjalny całodobowy numer, pod którym można zasięgnąć wszelkich informacji na temat stanu wód i dróg, zagrożenia powodziowego  i dostępnych form pomocy w regionie.  Telefon funkcjonuje od wtorku 25 maja.

SPOTKANIE Z SAMORZĄDOWCAMI (2010-05-24)

Wojewoda spotkała się dzisiaj z samorządowcami z powiatów zagrożonych powodzią. W odprawie uczestniczyli też przedstawiciele wojska, straży pożarnej i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu.

POZWÓLMY PRACOWAĆ OCHOTNIKOM (2010-05-24)

Wojewoda Helena Hatka apeluje do lubuskich przedsiębiorców – pozwólmy członkom ochotniczej straży pożarnej nieść pomoc potrzebującym i pomagać samorządom najbardziej zagrożonym powodzią.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl