Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11449 wiadomości.

WOJEWODA OGŁOSIŁA POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE DLA NADODRZAŃSKICH POWIATÓW (2010-05-21)

Wojewoda Helena Hatka ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe dla nadodrzańskich powiatów. Oznacza to mobilizację wszystkich służb, straży i inspekcji biorących udział w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym.

WOJEWODA SPOTKAŁA SIĘ Z PREMIEREM MATTHIASEM PLATZECKIEM (2010-05-20)

Wojewoda Helena Hatka spotkała się z Matthiasem Platzeckiem, premierem Brandenburgii. Robocza wizyta doprowadziła do usprawnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej. 

O WALORACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (2010-05-19)

Województwo LubuskieWojewoda Helena Hatka uczestniczyła dzisiaj w konferencji naukowej pod hasłem „Wędrując szlakiem słodkim jak miód..”


O ROLI HARCERSTWA W WYCHOWANIU (2010-05-18)

Obchody 100-lecia skautingu w Polsce są doskonałą okazją do zastanowienia się nad rolą metodyki harcerskiej w systemie wychowawczym. O  swoich spostrzeżeniach związanych z tym tematem opowiedziała Wojewoda Helena Hatka podczas konferencji naukowej w Zielonej Górze.

WOJEWODA WRĘCZYŁA MEDALE PRACOWNIKOM SŁUŻBY ZDROWIA, PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM (2010-05-18)

Dziś w Zielonej Górze Helena Hatka wręczyła medale zasłużonym pracownikom służby zdrowia. Okazją ku temu był Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia oraz Dzień Pielęgniarek i Położnych.

DEBATA O LUBUSKIEJ TOŻSAMOŚCI (2010-05-17)

Co składa się na tożsamość Lubuszan? Jak wykorzystać potencjał Ziemi Lubuskiej? Jakie kierunki rozwoju obrać? 

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (2010-05-17)

www.anoblegoal.blogspot.comWojewoda Lubuski przeznaczy 190 tys. zł dla organizacji pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej w regionie. Wsparcie uzyskają podmioty, których celem jest działanie na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

O ROLI HARCERSTWA W WYCHOWANIU (2010-05-17)

Obchody 100-lecia skautingu w Polsce są doskonałą okazją do zastanowienia się nad rolą metodyki harcerskiej w systemie wychowawczym. O swoich spostrzeżeniach związanych z tym tematem opowie Wojewoda Helena Hatka podczas konferencji naukowej w Zielonej Górze. 
ZDROWA WODA W LUBNIEWICACH (2010-05-17)

Do mieszkańców Lubniewic płynie już woda z nowej stacji uzdatniania. W piątek Wicewojewoda Jan Świrepo wziął udział w otwarciu nowoczesnej inwestycji.


KOPALNIA CZEKOLADY W LUW (2010-05-14)

kopalnia czekolady w luwWojewoda H. Hatka patronuje społecznej akcji gorzowskich studentów. W siedzibie LUW  zbierane są tabliczki czekolady. Jak mówią organizatorzy, „złoża słodyczy staną się poczęstunkiem dla dzieci podczas Majowych Balów Czekoladowych”.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl