Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11690 wiadomości.

STRAŻ GRANICZNA MA SWÓJ SZTANDAR (2010-11-12)

W Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości połączona z wręczeniem sztandaru Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

UCZCILIŚMY NIEPODLEGŁOŚĆ (2010-11-12)

Wczoraj Lubuszanie uczcili 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wojewódzkie obchody święta zorganizowane zostały przez Wojewodę Helenę Hatkę w Gorzowie Wielkopolskim. Apel Wojewody Lubuskiego (2010-11-10)

Apel o odpowiednie przygotowanie do okresu zimowego oraz działania bieżące w okresie zimy.

PRZYPOMINAMY O KONKURSIE (2010-11-10)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka przypomina o zbliżającym się terminie nadsyłania prac na konkurs literacki z cyklu „Nasza tożsamość” poświęcony strajkom jakie miały miejsce w byłym województwie gorzowskim po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Czas składania prac wydłużony został do 30 listopada.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM (2010-11-10)

„Cała Polska czyta dzieciom” to akcja, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania najmłodszym dla ich wszechstronnego rozwoju.

SZPITAL W DREZDENKU PO MODERNIZACJI (2010-11-10)

W Drezdenku oficjalnie został otwarty zmodernizowany Szpital Powiatowy. W uroczystości udział wziął Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo. 

LO W ŻARACH KSZTAŁCI CORAZ LEPIEJ (2010-11-09)

Rozbudowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa to nie tylko zmiana infrastruktury, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości dla młodzieży – podkreślała Wojewoda Lubuski podczas uroczystości w żarskiej placówce.

CZARNA DYWIZJA GOŚCIŁA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ (2010-11-08)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka towarzyszyła Ministrowi Obrony Narodowej Bogdanowi Klich w uroczystej przysiędze wojskowej ochotników szkolących się w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych w jednostkach 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Słowa przysięgi złożyło ponad 300 żołnierzy.

STRAŻACY OCHOTNICY PROFESJONALNIE PRZESZKOLENI (2010-11-08)

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławiu odebrali certyfikaty związane z ukończeniem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W spotkaniu podsumowującym szkolenie uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo. 

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA (2010-11-05)

„Zarządzanie w ochronie zdrowia – perspektywy, organizacja, finanse” – to tytuł konferencji, która zorganizowana została przez Wojewodę Helenę Hatkę.
 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl