Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11690 wiadomości.

WRĘCZYLI ODZNACZENIA (2010-11-05)

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Jan Świrepo odznaczył Złotym Medalem za Długoletnią Służbę cztery zasłużone osoby. Okazją do podziękowań za trud wieloletniej pracy była sesja kończąca obecną kadencję. 

POWSTANĄ RADY DO SPRAW SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM (2010-11-04)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka spotkała się z prezesami Sądów Okręgowych w Gorzowie i Zielonej Górze. Celem rozmów było omówienie zasad powołania rad, których zadaniem będzie szeroko pojmowane wspieranie skazanych i ich rodzin w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.

W OBIEKTYWIE WOJEWODY (2010-11-04)

 
   

CORAZ WIĘCEJ NAS ŁĄCZY (2010-11-04)

Na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zakończyła się konferencja „ Granice na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji”. – To bardzo ważna konferencja z punktu widzenia zacieśniania stosunków polsko-niemieckich  – uważa Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, który uczestniczył w spotkaniu.

Towary dla powodzian wolne od cła (2010-11-02)

W dniu 30 września 2010 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie bezcłowego przewozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 roku w Polsce (Dz. Urz. L 259 z 1.10.2010r.).

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - LISTA RANKINGOWA (2010-10-30)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka przedstawia listy rankingowe  wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na 2011 r. Zastrzeżenia do list rankingowych można składać do 7 listopada 2010 r.

 

UCZCILI PAMIĘĆ OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ (2010-10-30)

Wicewojewoda Lubuski jan Świrepo modlił się dziś na grobach gorzowian Anny i Bartosza Borowskich, zmarłych 10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.  W miejscu ich spoczynku złożył wieńce w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

ZNAMY NOMINOWANYCH DO NAGRODY SPOŁECZNIKA ROKU 2010 (2010-10-29)

Podczas posiedzenia kapituły konkursu Wojewody Lubuskiego na Społecznika Roku wyłoniono nazwiska 10 osób, które mają szanse ubiegać się o ten zaszczytny tytuł. Wśród pretendentów do nagrody znalazły się osoby, organizacje i urzędy, które wykazują się aktywną i skuteczną działalnością w obszarze polityki społecznej. W skład kapituły weszli m.in. laureaci poprzednich edycji konkursu.

SPOTKANIE Z MINISTREM NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (2010-10-29)

Wojewoda Helena Hatka spotkała się dzisiaj w Warszawie z Barbarą Kudrycką Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

SPOTKANIE WOJEWODÓW (2010-10-28)

Helena Hatka uczestniczyła w spotkaniu wojewodów zorganizowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Spotkanie tradycyjnie rozpoczął Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl