Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11449 wiadomości.

WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA POTRZEBUJĄCYCH (2010-04-28)

Wojewoda lubuski przeznaczy więcej środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dodatkowe pieniądze trafią również do cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Polski.

SAMORZĄDOWCY SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (2010-04-26)

Wojewoda H. Hatka przypomina, że do końca kwietnia lubuscy samorządowcy zobligowani są do przedstawienia jej oświadczenia majątkowego. Obowiązek ten dotyczy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałka województwa, przewodniczących rad miast, gmin i powiatów oraz sejmiku województwa.

W STRONĘ ZDROWIA (2010-04-26)

Wojewoda H. Hatka zachęca lubuskie szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskim programie „Owoce w szkole”, pilotażowym przedsięwzięciu adresowanym do uczniów klas I-III, nad którym pieczę sprawuje Agencja Rynku Rolnego. Na wtorek zaplanowano w Zielonej Górze konferencję poświęconą krzewieniu zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.

KSIĘGI KONDOLENCYJE TRAFIĄ DO PAŁACU PREZYDENCKIEGO (2010-04-23)

Księga kolndolencyjnaPrzez cały okres trwania żałoby narodowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wystawiona była księga kondolencyjna, w której Lubuszanie zapisywali kolejne karty, wyrażając żal i głębokie ubolewanie nad dramatem, który dotknął także Ziemię Lubuską.

RUSZAJĄ PRZYGOTOWANIA DO WOODSTOCKU (2010-04-22)

O tym jak bezpiecznie zorganizować XVI Przystanek Woodstock – największy muzyczny festiwal w Europie, rozmawiał dzisiaj Jan Świrepo z Jerzym Owsiakiem Prezesem Fundacji WOŚP, Waldemarem Kaakiem Zastępcą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz   Andrzejem Kuntem Burmistrzem Kostrzyna. Wojewoda Helena Hatka wyznaczyła  Wicewojewodę na pełnomocnika do spraw przygotowań festiwalu. 

WYSTĄPIENIE WOJEWODY WYGŁOSZONE PODCZAS CEREMONII POGRZEBOWEJ ANNY BOROWSKIEJ I BARTOSZA BOROWSKIEGO (2010-04-20)

Proszę mi wybaczyć, że w dzisiejszych okolicznościach zrezygnuję z oficjalnego wstępu w moim przemówieniu. W tym momencie nie ma żadnego znaczenia, kto pełni jaką funkcję, jaki urząd, kogo reprezentuje i skąd przychodzi.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI (2010-04-20)

Setki Gorzowian towarzyszyło w ostatniej drodze Annie Borowskiej oraz jej wnukowi Bartoszowi Borowskiemu, którzy zginęli w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. żegnała ich najbliższa rodzina, przedstawiciele władz rządowych, samorządowcy i parlamentarzyści.
Anna Borowska i Bartosz Borowski zostali odznaczeni pośmiertnie Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

OBRADY KOMITETU DS. WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ (2010-04-19)

W Brukseli odbyło się XXIX posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. W obradach uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CEREMONII POGRZEBOWEJ ANNY BOROWSKIEJ I BARTOSZA BOROWSKIEGO (2010-04-19)

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej: Ś.p. Anny Borowskiej i Ś.p. Bartosza Borowskiego odbędą się 20 kwietnia 2010 roku w Gorzowie Wlkp. Instytucje i organizacje społeczne, które planują swój udział wraz z pocztami sztandarowymi w uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp., proszone są o potwierdzenie obecności do godz. 12:00 dnia 19 kwietnia br. Zgłoszenie potwierdzenia prosimy przekazywać pod nr tel. 095 7115 238 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

INFORMACJE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W UROCZYSTOŚCIACH ŻAŁOBNYCH W WARSZAWIE I KRAKOWIE. (2010-04-16)

W związku z  wyjazdami Lubuszan na uroczystości żałobne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jego małżonki Marii oraz innych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem prezentujemy najważniejsze informacje.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl