Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11690 wiadomości.

WOJEWODA LUBUSKI NA III MIĘDZYNARODOWYM FORUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W WARSZAWIE (2010-10-21)

„Działanie służb publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych” to temat przemówienia, z jakim wystąpiła  Wojewoda Helena Hatka.  Tematem przewodnim tegorocznych obrad jest wyrównywanie szans w zdrowiu w Europie, szczególnie w kontekście postanowień Deklaracji Warszawskiej z 26 listopada 2007 roku.

O ROZWOJU EDUKACJI ZAWODOWEJ (2010-10-21)

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową zorganizowało konferencję „Euroregion 2010 – Strategia Lizbońska w procesie edukacji i kształcenia zawodowego”. W spotkaniu wziął udział Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo.

SPOTKANIE Z DELEGACJĄ AUSTRIACKĄ (2010-10-21)

Wicewojewoda Lubuski gościł przedstawicieli Austriackiego Zrzeszenia Obszarów Przygranicznych.  Celem spotkania było omówienie potencjalnych obszarów współpracy gospodarczej pomiędzy województwem lubuskim, a przygranicznymi regionami austriackimi.

WOJEWODA LUBUSKI NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z REKTORAMI LUBUSKICH UCZELNI WYŻSZYCH (2010-10-20)

Powstanie zespół doradczy Wojewody, w skład którego wejdą wszyscy rektorzy uczelni wyższych w Lubuskiem. To znaczące wzmocnienie środowiska akademickiego w regionie, które pomoże w jego rozwoju.

PROGRAM "W OBIEKTYWIE WOJEWODY" DOSTĘPNY W INTERNECIE (2010-10-20)

W ostatnim czasie TVP Gorzów Wlkp. wyemitowała serię programów „W Obiektywie Wojewody”. Reportaże pokazują pracę Heleny Hatki oraz służb, z którymi na co dzień Wojewoda współpracuje. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które udostępione zostały w internecie.

XX-LECIE SKO (2010-10-18)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze funkcjonuje w Polskim systemie prawnym już dwie dekady. W związku z jubileuszem Jan Świrepo wziął udział w uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym gorzowskiej jednostki.

POSIEDZENIE WZZK (2010-10-16)

Omówienie procedur zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz analiza działań podejmowanych w tym zakresie przez służby Wojewody Lubuskiego były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ważnym punktem obrad było przedstawienie przygotowania do tegorocznej zimy.

CZAS PODSUMOWAŃ I PLANOWANIA (2010-10-16)

Wojewoda Lubuski spotkała się z przedstawicielami rządowej administracji zespolonej. Tematem obrad było podsumowanie zadań, realizowanych w pierwszej części bieżącego roku oraz prognozy na kolejne miesiące.

DIAGNOZA POTRZEB (2010-10-15)

W dniu 12 października 2010 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w miejscowości Bieganów gm. Cybinka odbyła się narada z udziałem Wicewojewody Lubuskiego Janem Świrepo, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Małgorzatą Krasowską – Marczyk, pracowników Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej oraz Oddziału Budżetu i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej LUW z kierownikami środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego. 

UPAMIĘTNILI FURMANA (2010-10-15)

Z udziałem Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo odbyła się wczoraj w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. wzruszająca uroczystość - upamiętnienia postaci gorzowskiego poety Kazimierza Furmana w pierwszą rocznicę jego śmierci.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl