Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 12113 wiadomości.

Konwent Wojewodów (2011-07-08)

W Warszawie odbył się konwent wojewodów, z udziałem Jana Świrepo. Na spotkaniu został zaprezentowany Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami oraz zostały poruszone kwestie związane z Systemem Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego. Ponadto został przedstawiony projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Przemoc w rodzinie (2011-07-08)

Helena Hatka wspiera inicjatywę, związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Konkurs rozstrzygnięty (2011-07-07)

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i w zakresie ochrony zdrowia.

Czekamy na zgłoszenia (2011-07-07)

W Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wyróżnienia można otrzymać za wybitne, nowatorskie rozwiązania w obszarze pomocy społecznej.

Czysta woda (2011-07-07)

Helena Hatka zachęca do korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w województwie lubuskim, które zostały zbadane przez inspekcję sanitarną.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA (2011-07-07)

Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego trafił list z podziękowaniami od Szefa Służby Cywilnej. Sławomir Brodziński dziękuje  Dyrektorowi i pracownikom LUW za zaangażowanie w realizację projektu nt. efektywnej komunikacji wewnętrznej.

Warto być wolnym od używek (2011-07-07)

W sobotę na gorzowskim bulwarze odbyła się akcja profilaktyczna Czas na Wolność, które organizowało Katolickie Stowarzyszenie Św. Tytusa. Projekt był realizowany dzięki dotacji Wojewody Heleny Hatki, udzielonej w ramach rządowego programu Razem Bezpiecznej.

Kopalnie Czekolady (2011-07-06)

Kopalnia czekolady to akcja podczas, której wolontariusze zbierają słodkie wiktuały. Wszystko po to, aby zorganizować bal dla najmłodszych. 

Zapraszamy na Romane Dyvesa (2011-07-06)

W pierwszy weekend sierpnia Gorzów tradycjnie stanie się światową stolicą Cyganów. A to za sprawą 23 edycji Romane Dyvesa, czyli Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich. Wojewoda Lubuski Helena Hatka  wspiera festiwal, po raz kolejny obejmując go swym honorowym patronatem.

Gospodarka wodna w regionie (2011-07-05)

Gospodarka wodna w regionie była tematem rozmów podczas spotkania Gorzowskiej, Międzyrzeckiej i Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu wziął udział Jan Świrepo wicewojewoda lubuski. Dyskutowano m. in. o perspektywach rozwoju melioracji, regulacji rzeki Warty, Noteci i Obry, a także likwidacji szkód powodowanych przez bobry.
           

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl