Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11564 wiadomości.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA (2010-05-27)

ParagrafWojewoda Helena Hatka informuje, że powodzianie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Porad udzielać będą prawnicy z ośrodków współpracujących z Ministerstwem Sprawiedliwości.

WIELKA FALA SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI (2010-05-27)

-Obecna sytuacja w kraju, jaką jest powódź, to wyjątkowy sprawdzian dla lubuskich samorządów. W obliczu sytuacji kryzysowej pojęcie samorządności oraz dwudziesta rocznica reformy samorządowej nabiera szczególnego wymiaru – mówi Wojewoda Lubuski Helena Hatka. W odpowiedzi na apel Wojewody w walce z żywiołem łączą się samorządy, a także instytucje, stowarzyszenia i firmy z całego województwa lubuskiego.

POWÓDŹ ŁĄCZY SZPITALE (2010-05-27)

Szpital w  Słubicach wygasił działalność i został ewakuowany  do odwołania. Pacjenci w stanach ogólnych dobrych zostali wypisani do domu. Chorzy wymagający dalszego leczenia szpitalnego trafili do okolicznych szpitali, głównie do szpitala w Sulęcinie i Gorzowie. Wojewoda Lubuski Helena Hatka uspokaja, że szpital podjął działania, mające na celu zminimalizowanie  mogącego wystąpić zagrożenia dla życia i zdrowia lokalnej społeczności.

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (2010-05-27)

Wczoraj obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczyła Wojewoda Helena Hatka. 

BĄDŹMY DOBRZE POINFORMOWANI (2010-05-27)

Podczas spotkania w gminie Bojadła z władzami lubuskiego samorządu lokalnego oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wojewoda lubuski zaapelowała do wójtów gmin o organizowanie codziennych spotkań z mieszkańcami zagrożonych powodzią terenów.  Osobiście nadzorowała też prace przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych.

CHIRURDZY SPOTKALI SIĘ Z WICEWOJEWODĄ (2010-05-26)

Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo spotkał się z Wojewódzkim Konsultantem do spraw chirurgii ogólnej – prof. Piotrem Krokowiczem.

SZPITALE SĄ BEZPIECZNE (2010-05-26)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka informuje, że na terenie województwa lubuskiego w chwili obecnej placówki ochrony zdrowia nie są zagrożone powodzią. Do tej pory nie ma placówek bezpośrednio dotkniętych przez powódź. Nie ma też zagrożenia sanitarnego na terenach dotkniętych powodzią.

WOJEWODA NA WAŁACH (2010-05-26)

Helena Hatka  monitorowała stan wałów w powiecie nowosolskim. Podczas wizytacji przyglądała się dokładnie infrastrukturze przeciwpowodziowej chroniącej Nową Sól. W trakcie spaceru po nadodrzańskim bulwarze rozmawiała również z mieszkańcami miasta. W okolicach Otynia Wojewoda zapoznała się z pracami nad wzmocnieniem wałów w miejscach gdzie  ich stan wzbudzał obawy.

ZAKAZ WCHODZENIA NA WAŁY W DOLINIE WARTY I NOTECI (2010-05-26)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka wydała kolejne rozporządzenie porządkowe w sprawie zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w granicach województwa lubuskiego, a także w ich pobliżu oraz na drogach dojazdowych. Tym razem zakaz dotyczy wałów położonych w dolinie Warty i Noteci.

WICEWOJEWODA U PRZEDSZKOLAKÓW (2010-05-25)

„Najpiękniejsze wiersze dla dzieci” Juliana Tuwima przeczytał Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Bajkowy Świat z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, który przypada 1 czerwca.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl