Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11916 wiadomości.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM (2010-11-10)

„Cała Polska czyta dzieciom” to akcja, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania najmłodszym dla ich wszechstronnego rozwoju.

SZPITAL W DREZDENKU PO MODERNIZACJI (2010-11-10)

W Drezdenku oficjalnie został otwarty zmodernizowany Szpital Powiatowy. W uroczystości udział wziął Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo. 

LO W ŻARACH KSZTAŁCI CORAZ LEPIEJ (2010-11-09)

Rozbudowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa to nie tylko zmiana infrastruktury, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości dla młodzieży – podkreślała Wojewoda Lubuski podczas uroczystości w żarskiej placówce.

CZARNA DYWIZJA GOŚCIŁA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ (2010-11-08)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka towarzyszyła Ministrowi Obrony Narodowej Bogdanowi Klich w uroczystej przysiędze wojskowej ochotników szkolących się w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych w jednostkach 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Słowa przysięgi złożyło ponad 300 żołnierzy.

STRAŻACY OCHOTNICY PROFESJONALNIE PRZESZKOLENI (2010-11-08)

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławiu odebrali certyfikaty związane z ukończeniem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W spotkaniu podsumowującym szkolenie uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo. 

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA (2010-11-05)

„Zarządzanie w ochronie zdrowia – perspektywy, organizacja, finanse” – to tytuł konferencji, która zorganizowana została przez Wojewodę Helenę Hatkę.
 

WRĘCZYLI ODZNACZENIA (2010-11-05)

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Jan Świrepo odznaczył Złotym Medalem za Długoletnią Służbę cztery zasłużone osoby. Okazją do podziękowań za trud wieloletniej pracy była sesja kończąca obecną kadencję. 

POWSTANĄ RADY DO SPRAW SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM (2010-11-04)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka spotkała się z prezesami Sądów Okręgowych w Gorzowie i Zielonej Górze. Celem rozmów było omówienie zasad powołania rad, których zadaniem będzie szeroko pojmowane wspieranie skazanych i ich rodzin w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.

W OBIEKTYWIE WOJEWODY (2010-11-04)

 
   

CORAZ WIĘCEJ NAS ŁĄCZY (2010-11-04)

Na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zakończyła się konferencja „ Granice na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji”. – To bardzo ważna konferencja z punktu widzenia zacieśniania stosunków polsko-niemieckich  – uważa Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, który uczestniczył w spotkaniu.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl