Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11449 wiadomości.

X-LECIE DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (2009-09-02)

- To wspaniale, że słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogą pogłębiać i zdobywać nową wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać pasje i talenty – powiedział Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo do gości, którzy wzięli udział w X-leciu istnienia tej instytucji.

WIZYTA W URZĘDZIE (2009-09-02)

4-letnia Patrycja i 5-letni Jakub wraz z opiekunką odwiedzili Wojewodę Helenę Hatkę oraz Wicewojewodę Jana Świrepo, aby podziękować im za prezenty otrzymane z okazji Dnia Dziecka.

WIZYTA W URZĘDZIE (2009-09-02)

4-letnia Patrycja i 5-letni Jakub wraz z opiekunką odwiedzili Wojewodę Helenę Hatkę oraz Wicewojewodę Jana Świrepo, aby podziękować im za prezenty otrzymane z okazji Dnia Dziecka.

PIERWSZA "SCHETYNÓWKA" (2009-09-02)

W gminie Kłodawa oddano do użytku pierwszą w naszym województwie drogę wyremontowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Helena Hatka, Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski oraz Wójt Kłodawy Anna Mołodciak.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH (2009-09-02)

52 wybitnie uzdolnionych uczniów z Gorzowa Wlkp. otrzymało stypendia naukowe i artystyczne. W uroczystym wręczeniu w auli II Liceum Ogólnokształcącego wziął udział Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WOJEWODY (2009-09-02)

Informacja Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS na 2009 rok.

WIZYTA W POWIECIE GORZOWSKIM (2009-09-02)

- Powiat gorzowski zasługuje na wsparcie Wojewody w oddłużeniu będącego w likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą – powiedziała Wojewoda Helena Hatka. Na spotkaniu w gorzowskim starostwie Wojewoda i samorządowcy powiatu gorzowskiego rozmawiali również o świadczeniach socjalnych dla gmin, budowie boisk wielofunkcyjnych w ramach programu rządowego „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz realizacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

WIZYTA W POWIECIE GORZOWSKIM (2009-09-02)

- Powiat gorzowski zasługuje na wsparcie Wojewody w oddłużeniu będącego w likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą – powiedziała Wojewoda Helena Hatka. Na spotkaniu w gorzowskim starostwie Wojewoda i samorządowcy powiatu gorzowskiego rozmawiali również o świadczeniach socjalnych dla gmin, budowie boisk wielofunkcyjnych w ramach programu rządowego „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz realizacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS "RAZEM BEZPIECZNIEJ" (2009-09-02)

Wojewoda Lubuski informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Z POLICJĄ - BEZPIECZNI (2009-09-02)

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podsumowano konkurs plastyczny „Z Policją – bezpieczni”. Autorom najlepszych prac nagrody wręczył Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo wraz z innymi organizatorami zmagań.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl