Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11356 wiadomości.

Posiedzenie zespołu ds. ASF (2019-12-04)

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. analizy zagrożeń i działań prewencyjnych oraz zabezpieczających województwo lubuskie przed wirusem ASF.

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 02.12.2019r. (2019-12-03)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (02.12.2019)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Wnioski do 12 grudnia 2019 r. (2019-12-02)

W związku ze zmianą treści rozporządzenia dotyczącego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wprowadzono zmiany dotyczące wzoru wniosków oraz terminu składania wniosków.

Konferencja (2019-12-02)

Polsko - niemiecka konferencja naukowa „Twój wiek – Twoim atutem w pracy i w czasie wolnym”

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 01.12.2019r. (2019-12-02)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (01.12.2019)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 30.11.2019r. (2019-12-02)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (30.11.2019)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 29.11.2019r. (2019-12-02)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (29.11.2019)

Racjonalna polityka antybiotykowa tematem szkolenia w LUW (2019-11-29)

28 listopada 2019 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się czwarta konferencja szkoleniowa dotycząca zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. Tym razem tematem przewodnim było „Leczenie zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje wielolekooporne”

Znamy laureatów VII edycji konkursu na oficjalną kartkę świąteczną Wojewody Lubuskiego! (2019-11-29)

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła trójkę laureatów oraz przyznała trzy wyróżnienia. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa wyróżniła dwie prace.

Założycielka „Watry” z Medalem Stulecia (2019-11-29)

Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak pełniący obowiązki Wojewody Lubuskiego wręczył nadany przez Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości Pani Jadwidze Pareckiej, założycielce Zespołu Folklorystycznego „Watra” z Brzeźnicy.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl