Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 12538 wiadomości.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (2021-01-21)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Umowa na trzeci odcinek A18 podpisana (2021-01-21)

– Jest to inwestycja od lat bardzo oczekiwana. O dużym znaczeniu przemysłowym, gospodarczym, turystycznym – powiedział w czasie wideokonferencji prasowej wojewoda Władysław Dajczak.

Międzynarodowy rok zdrowia roślin przedłużony (2021-01-21)

Rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią jego zakończenie przesunięto na lipiec 2021 r.

Konwent Zrzeszenia Gmin (2021-01-20)

Wojewoda Władysław Dajczak uczestniczył w pierwszym w tym roku Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (2021-01-20)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zielonej Górze (2021-01-20)

W 2020 r. Wojewoda Lubuski pozyskał środki z rezerwy celowej w kwocie 872.665,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.11.2020.JRaj o wydaniu decyzji (2021-01-20)

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.11.2020.JRaj zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 1/2021 (IB-I.747.11.2020.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap III”.

O współpracy z ZGWL (2021-01-19)

Wojewoda Lubuski spotkał się z burmistrzem Krosna Odrzańskiego, prezesem Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Markiem Cebulą. Tematem rozmów była wzajemna współpraca.

18-24 stycznia - Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (2021-01-19)

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej stwierdzanych nowotworów u kobiet. Obchody Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zwracają uwagę na ogromny problem w naszym społeczeństwie, jakim jest duża liczba zachorowań na raka szyjki macicy wśród młodych kobiet oraz niski poziom wiedzy na temat tej choroby.

Rusza konkurs „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2021r. (2021-01-19)

Wojewoda Lubuski zachęca do udziału w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2021 r.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl