Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11091 wiadomości.

Sytuacja Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze (2019-08-08)

Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak poinformował o sytuacji szpitala i działaniach podjętych wobec wykrycia obecności bakterii Klebsiella pneumoniae NDM.

Podsumowanie festiwalu Pol`and`Rock 2019 (2019-08-08)

Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak wraz z przedstawicielami administracji zespolonej i niezespolonej podsumował działania prowadzone w czasie festiwalu Pol`and`Rock 2019.

Wojewoda dziękuje za pracę na rzecz opozycji antykomunistycznej (2019-08-07)

Wojewoda Lubuski podziękował za wieloletnią pracę w Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Andrzejowi Perlakowi.

Ponad 86% lubuskich gmin wypłaciło już nowe świadczenia wychowawcze (2019-08-07)

Lubuskie gminy wydały ponad 39 tys. informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego dla prawie 64 tys. dzieci.

Wojewoda uhonorował żołnierza Armii Krajowej (2019-08-07)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, w imieniu Prezydenta RP, wręczył kpt. Leonardowi Ruskowi z Zielonej Góry wysokie odznaczenie państwowe nadawane osobom, które walczyły z bronią w ręku o niepodległość i suwerenność Ojczyzny z niezwykłym poświęceniem.

Wojewoda Lubuski słucha mieszkańców (2019-08-07)

Wojewoda Władysław Dajczak, jako pierwszy z lubuskich wojewodów regularnie spotyka się i rozmawia z mieszkańcami regionu. Tym razem spotkanie odbyło się w Delegaturze LUW w Zielonej Górze.

Nabór wniosków (2019-08-06)

Nabór wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Konkurs! (2019-08-05)

Weź udział w konkursie fotograficznym „20 lat z Lubuskiem” .

Nabór wniosków (2019-08-05)

Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Samorządy mają czas tylko do 16 sierpnia!

Lider e-zdrowia 2019 (2019-08-02)

Ministerstwo Zdrowia zachęca do udziału w konkursie "Lider e-zdrowia 2019"

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl