Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11261 wiadomości.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 (2019-10-07)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

70-lecie małżeństwa Państwa Buczkowskich (2019-10-06)

Państwo Buczkowscy z Bledzewa obchodzą dzisiaj 70-lecie pożycia małżeńskiego. Serdeczne gratulacje przekazał im Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Bez pamięci o tamtych wydarzeniach nie ma polskiej tożsamości. (2019-10-06)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w uroczystościach upamiętniających dokonanie ludobójstwa na Polakach przez OUN-UPA.

25-lecie zespołu Cantores (2019-10-05)

Zespół Cantores celebrował 25-lecie powstania. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w uroczystych obchodach.

Hubertus 2019 (2019-10-05)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak świętował dzisiaj wraz z leśnikami, myśliwymi i jeźdźcami podczas Hubertusa 2019 w Zdroisku.

Nowa hala sportowa w Pszczewie! (2019-10-05)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w uroczystym otwarciu nowej hali sportowej w Pszczewie. Inwestycja powstała przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki, które wsparło projekt dotacją w wysokości 3.772.400,00 złotych.

Przedszkolaki znają Europejski Numer 112 (2019-10-04)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działającym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wspiera przedszkolaki w edukacji ze znajomości numeru 112.

Rozmowy o programach rządowych (2019-10-04)

Omówienie realizacji programów rządowych w regionie było tematem spotkania Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z Posłem na Sejm Markiem Astem.

Czeki w ramach programu „Mały Strażak” wręczone. (2019-10-04)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z Posłem RP Markiem Astem oraz Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariuszem Herbutem wręczył prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych okolicznościowe czeki z dofinansowaniem w ramach programu „ Mały Strażak”.

Zmiana na stanowisku Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie urologii na województwo lubuskie (2019-10-04)

3 października 2019 r. Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak spotkał się z nowo powołanym Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie urologii dr. n. med. Piotrem Petraszem.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl