Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 10951 wiadomości.

Walka z Kościołem. 59. rocznica Wydarzeń Zielonogórskich (2019-05-30)

Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak na uroczystości 59. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Obchody rozpoczęła msza św. w intencji obrońców Domu Katolickiego.

31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu (2019-05-29)

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest: „Tytoń i zdrowie płuc”.

Konsultacje dla rodzin z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (2019-05-29)

30 maja 2019 roku - w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - Wojewoda Lubuski zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką pieczy zastępczej do skorzystania z porad specjalistów.

Wojewoda Lubuski spotkał się z Burmistrzem Drezdenka Karoliną Piotrowską (2019-05-29)

Podczas rozmów podjęto kilka tematów. Wojewoda z Panią Burmistrz przedyskutowali możliwości wsparcia rządowego w zakresie infrastruktury drogowej.

„Gorzów `82” – kolejne posiedzenie komitetu organizacyjnego (2019-05-28)

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne posiedzenie komitetu organizacyjnego „Gorzów `82”. W posiedzeniu uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Wnioski o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019-05-28)

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Odpisy amortyzacyjne w projektach programów Interreg VA (2019-05-28)

W związku z realizowanymi w województwie lubuskim projektami w ramach programów Interreg VA, przypominamy że zakupienie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych

,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. (2019-05-28)

W dniach 20-21 maja 2019 r. obyło się po raz siódmy szkolenie zrealizowane w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”.

Dzień Samorządu Terytorialnego 2019 (2019-05-27)

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Życzenia z okazji Dnia Matki (2019-05-26)

Życzenia Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z okazji Dnia Matki.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl