Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyszukiwanie wiadomości

Znaleziono 11477 wiadomości.

ASF - apel do rolników (2020-01-09)

Lubuska Izba Rolnicza, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskie Forum Rolnicze apelują do rolników

Jakość powietrza - Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 (2020-01-08)

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie pomiarów wykonanych w dniu 02.01.2020 r. stwierdzono przekroczenie poziomu informowania substancji określanego jako stężenie średniodobowe pyłu PM10 - 100 |ig/m3. Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 zostało odnotowane na stacji we Wschowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego (102 ug/m3).

Afrykański pomór świń (ASF) - ważne informacje (2020-01-08)

Województwo lubuskie walczy z wirusem ASF

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 07.01.2020r. (2020-01-08)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (07.01.2020)

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy policji (2020-01-07)

Kolejni policjanci złożyli ślubowanie na sztandar w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 06.01.2020r. (2020-01-07)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (06.01.2020)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 05.01.2020r. (2020-01-07)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (05.01.2020)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 04.01.2020r. (2020-01-07)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (04.01.2020)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 03.01.2020r. (2020-01-07)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (03.01.2020)

Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 02.01.2020r. (2020-01-07)

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (02.01.2020)

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl