Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

100-lecie polskiej polityki społecznej (2018-07-13)

Podsekretarz Elżbieta Bojanowska przemawia podczas konferencji w auli AJP, w tle stół prezydialny i siedzący wojewoda (powiększ zdjęcie)
 

W Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja regionalna w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość.  W debacie udział wzięła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu konferencji poświęconych polskiej polityce społecznej, zainaugurowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konferencji jest podkreślenie dorobku, roli i znaczenia polityki społecznej w historii państwa polskiego oraz podjęcie jednego z ważniejszych tematów społecznych jakim jest niepełnosprawność.

Polityka społeczna jest niezmiernie ważnym elementem polityki państwa. Zgadzam się z Minister Elżbietą Rafalską, że rolą polityki społecznej jest niwelowanie nierówności społecznych, w tym dochodowych, czy w dostępie do dóbr, usług publicznych. Obserwuję jakie zmiany zachodzą w naszym kraju i szczególnie na terenie woj. lubuskiego. Obecnie polityka społeczna jest zorientowana na człowieka i rodzinę i zajmuje bardzo ważne miejsce w świadomości rządzącychpowiedział wojewoda Władysław Dajczak.

Wojewoda dodał, że według danych GUS województwo lubuskie należy do regionów o największej populacji osób niepełnosprawnych, to jest ponad 17 %. Jako Wojewoda Lubuski, priorytetowo traktuję standard usług w jednostkach, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia dla niepełnosprawnych cieszą się w regionie dużym zainteresowaniem, programy te wpływają pozytywnie na dostępność niepełnosprawnych do określonych usług – zaznaczył wojewoda.

O spotkaniu

Spotkanie podzielone zostało na dwa panele. W pierwszym – Przeszłość – Teraźniejszość-Przyszłość udział wzięli prof. Mirosław Grewiński Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, dr Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Dorota Głogosz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druga część była dyskusją panelową pn. Niepełnosprawność w 100-leciu polityki społecznej z udziałem ekspertów, naukowców, przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów mających wpływ na jej kreowanie w woj. lubuskim.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in. samorządów, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych, urzędów pracy, zespołów orzekania o niepełnosprawności, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ZUS, GUS, NFZ, OHP, PIP.

System wsparcia zapewnia osobom niepełnosprawnym:

  • pobyt w środowiskowych domach samopomocy,
  • pobyt w domach dziennego pobytu dla seniorów, 
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • zasiłki stałe, okresowe, celowe,
  • pobyt w domach pomocy społecznej,
  • pobyt w mieszkaniach chronionych,
  • świadczenia rodzinne, opiekuńcze,
  • udział w warsztatach terapii zajęciowej,
  • praca w ZAZ, ZPCH, itp.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewodę Lubuskiego we współpracy z Akademią Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziałem Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

jk, WPS

Podobne wiadomości:

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

100-lecie polskiej polityki społecznej

Autor
Wojewoda Lubuski przemawia w czasie konferencji, która odbyła się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Autor
Wojewoda rozmawia w swoim gabinecie z Minister Bojanowską
Autor
Wojewoda i Minister Bojanowska podczas wystąpienia prelegenta
Autor
Minister Bojanowska przemawia podczas spotkania

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl