Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

25-lecie zespołu Cantores (2019-10-05)

 
Zespół Cantores celebrował 25-lecie powstania. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w uroczystych obchodach.

- Chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie pogratulować 25 lat sukcesów w naszym regionie  oraz poza nim, udziału w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach oraz wszystkich zdobytych nagród. Przede wszystkim jednak chciałbym Państwu podziękować za to, że cieszycie swoją twórczością, swoim głosem tych wszystkich, którzy mają okazję być na waszych koncertach-mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Wojewoda Lubuski uhonorował również zespół Cantores odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek. Odznakę wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona. Przyznaje się ją osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

ach, źródło: gov.pl

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl