Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę (2020-09-17)

 

17 września przypada 81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę.  Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Sybiraka.

We wrześniu 1939 roku dwaj sprzymierzeni ze sobą wrogowie Polski, Niemcy i Związek Sowiecki, najechali Rzeczpospolitą w ramach potajemnego porozumienia z 23 sierpnia 1939 roku, rozpoczynając drugą wojnę światową. Niemcy wraz ze Słowacją zaatakowali 1 września 1939 roku, a Sowieci – 17 września. Kraj został podzielony między okupantów, których celem było zniszczenie narodu polskiego i ostateczna likwidacja Rzeczypospolitej.  

Ofiarą planowych zbrodni padły miliony obywateli polskich, ginących w katowniach Gestapo, mordowanych przez NKWD, wywożonych do niemieckich obozów koncentracyjnych i deportowanych w głąb ZSRS do łagrów oraz na zsyłkę. Pierwsza z czterech masowych deportacji obywateli polskich z ziem wschodnich, które przeprowadzono po 17 września 1939 roku, odbyła się 10 lutego 1940 r. Do północnych obwodów Rosji i zachodnią Syberię trafiło wtedy około 140 tysięcy ludzi.

  • Według różnych źródeł 1 mln 350 tys. Polaków lub nawet 2 mln osób zostało wywiezionych ze swoich domów w ramach masowych deportacji.

17 września Dniem Sybiraka

17 września - w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r., która zapoczątkowała masowe wywózki obywateli polskich z Kresów do ZSRR - na mocy uchwały Sejmu obchodzimy Dzień Sybiraka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku ustanowił 17 września Dniem Sybiraka dla upamiętnienia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia tych, którzy tam zginęli, tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, tych, którzy osiedli w różnych częściach świata, oraz tych, którzy pozostali w miejscu swego zesłania, gdzie kultywowali polskość - napisano w uchwale.

  • Obchody Dnia Sybiraka w Gorzowie Wielkopolskim

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak weźmie udział w obchodach „Dnia Sybiraka” w Gorzowie Wielkopolskim. Uroczystości odbędą się dzisiaj, 17 września na cmentarzu przy ul. Żwirowej.

 

Fotografia pochodzi z zasobów Archiwum IPN, obrazuje wkroczenie wojsk radzieckich na tereny tzw. Zachodniej Białorusi. Więcej na stronie IPN

jk, IPN, sejm.gov.pl

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl