Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Dodatkowe środki dla szpitali (2019-09-10)

 
Widok na uczestników spotkania, w tle przemawia Wojewoda Lubuski
 

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z dyrektorami lubuskich szpitali powiatowych. Omówiono zmiany związane ze wzrostem ryczałtu dla szpitali.

Wojewoda Lubuski, Wicewojewoda Lubuski i Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ spotkali się z dyrektorami lubuskich szpitali w celu omówienia zmian związanych ze wzrostem ryczałtu dla szpitali.

Jednym z elementów planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków na funkcjonowanie szpitali powiatowych. Jest to trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost ryczałtu . Obecnie w ramach sieci szpitali w woj. lubuskim funkcjonuje 20 szpitali, w tym: 11 szpitali - I poziomu zabezpieczenia oraz 2 szpitale II poziomu zabezpieczenia. Kwota ryczałtu za rok 2019 wzrośnie o 4% dla szpitali I poziomu i o 3% dla szpitalu poziomu II. O sposobie podziału dodatkowych środków będzie decydował dyrektor szpitala. Przekazane kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych.

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych). Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie lubuskim. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o  6 mln zł.Przemawia dyrektor lubuskiego oddziału wojewódzkiego NFZ, obok wojewoda lubuski

 

WZ, NFZ

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl