Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Dodatkowy nabór do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (2019-09-10)

 
Wojewoda podczas konerencji na temat dodatkowego naboru
 
 

– Cały czas powtarzamy, że chodzi o likwidację wykluczenia komunikacyjnego, uciążliwego zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości – mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podczas ogłoszenia dodatkowego naboru do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wojewoda Lubuski ogłosił nabór uzupełniający wniosków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski będzie można składać od 12 września do 11 października br. Ogłoszenie o naborze jest już dostępne na stronie BIP urzędu.

- Cały czas powtarzamy, że chodzi o likwidację wykluczenia komunikacyjnego, uciążliwego zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości. Mam nadzieję, że samorządy zechcą sięgnąć po te dodatkowe pieniądze – podkreślał wojewoda.

Wojewoda Lubuski oraz dyrektor Wydziału Infrastuktury LUW Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne, które nie funkcjonują minimum 3 miesiące przed dnia wejścia w życie ustawy o Funduszu. Podlegają jej również linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu w życie ustawy.

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Od 5 do 16 sierpnia 2019 r Wojewoda Lubuski prowadził nabór wniosków o objęcie dopłatą przewozów autobusowych. Wnioski mogły składać gminy, powiaty oraz ich związki, a także samorząd województwa.

Wysokość środków  przeznaczonych na dopłaty w roku 2019 w województwie lubuskim wynosi 13 173 440,89 zł. W sierpniowym naborze wniosków przyznano dopłaty w łącznej kwocie 236 560,00 zł.

kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl