Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Drogi w Dobiegniewie (2019-08-13)

Wojewoda z dyrektorem GDDKiA oraz Burmistrzem Drezdenka. Siedzą za stołem, w tle biało-czerwone flagi
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z Burmistrzem Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską i Dyrektorem Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze Markiem Langerem.

Podczas spotkania omówiono plany na modernizację Drogi Krajowej nr 22, w szczególności na odcinku przebiegającym przez Dobiegniew.

Poruszono również temat programu, w ramach którego może zostać zrealizowana planowana budowa obwodnicy miasta.

 

kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl