Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (2016-04-06)

Wielomilionowe inwestycje przeciwpowodziowe w województwie lubuskim oraz dodatkowe pieniądze na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zapowiedział wicewojewoda Robert Paluch podczas wspólnej z dyrektorem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Zygmuntem Muszyńskim konferencji prasowej w Zielonej Górze.

W województwie lubuskim mamy 817,8 km wałów przeciwpowodziowych, 412 rzek i kanałów o łącznej długości 4 015,2 km, 5 zbiorników retencyjnych o pojemności użytkowej 7,041 mln m3 i 4,687 mln m3 zasobów wody do nawodnień oraz 44 melioracyjne stacje pomp o obszarze oddziaływania 77 799 ha. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedział na starania Wojewody Lubuskiego i z rezerwy celowej na 2016 rok przyznał dla województwa prawie 24 mln zł.

To najwyższa kwota przyznana przez Ministra Rolnictwa dla naszego regionu do tej pory. Dzięki temu na utrzymanie i konserwację w 2016 roku przeznaczy się kwotę 23 mln 647 tys. zł. Wicewojewoda Robert Paluch podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze podkreślił znaczenie tych pieniędzy na realizację głównego zadania wojewody, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców.

– Mamy szczęście mieszkać w pięknym rejonie dorzecza dwóch dużych rzek, ale i ryzyko wystąpienia podtopień czy powodzi z tymi położeniem związanych. W ramach przygotowań do takich sytuacji w roku 2016 województwu lubuskiemu została przyznana przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rekordowa kwota na bieżące utrzymanie infrastruktury melioracyjnej – zapowiedział wicewojewoda. – Na 23 mln zł. złoży się pierwotna kwota około 8 mln zł przyznana z budżetu państwa oraz 16 mln zł przyznanych właśnie z rezerwy celowej – mówił w czasie konferencji prasowej wicewojewoda Robert Paluch. – Jest to mojej ocenie właściwy kierunek i tendencja, aby zabezpieczać na bieżąco wały nie kumulując zaniedbań spowoduje wzrost bezpieczeństwa Lubuszan.

Na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2015 roku przeznaczono kwotę 20 mln 532 tys. zł, w tym blisko 8 mln zł to środki budżetowe zapisane w ustawie budżetowej na 2015 rok i ponad 12 mln zł środki otrzymane z rezerwy celowej MRiRW.

Zwiększona kwota w 2016 roku na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych o 3 mln 115 tys. zł pozwoli na zwiększenie zakresu robót konserwacyjnych, zwiększenie remontów stacji pomp oraz remont budowli piętrzących, znaczących w zapobieganiu suszy.

Dyrektor Lubuskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zygmunt Muszyński dokonał szybkiego przeglądu zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej odnosząc się do potencjału środków i narzędzi, którymi województwo dysponuje. – W chwili obecnej przygotowujemy plan rzeczowo-finansowy niezbędny, który po zatwierdzeniu przez wojewodę, stanowił będzie podstawę do ogłoszenia przetargów. W akcji Odra Wisła zajęliśmy pierwsze miejsce. Trzy duże projekty, o których wspomniał wicewojewoda, zostały ocenione bardzo pozytywnie. Na przełomie maja i czerwca chcemy więc ogłosić przetarg na zabezpieczenie Słubice zaś na koniec roku na pozostałe dwie inwestycje. W roku 2017 chcielibyśmy przystąpić do realizacji projektów w Nowej Soli i okolicach Krosna Odrzańskiego. Ze Słubicami wystartujemy na jesieni roku obecnego – zakończył dyrektor Muszyński.

Pół miliarda na inwestycje melioracyjne

Wicewojewoda Robert Paluch poinformował również o środkach, jakie zostały przyznane w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. – Rząd Beaty Szydło otrzyma pieniądze z Banku Światowego, które za pośrednictwem wojewodów zostaną przekazane na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w kraju. Lwia część tych pieniędzy będzie przeznaczona na województwo lubuskie, gdzie trafi około 500 mln zł. Z tych środków zostanie zrealizowane zabezpieczenie Słubic, Nowej Soli oraz obwałowanie odcinka w powiecie krośnieńskich pomiędzy Wężyskami a Chlebowem – mówił dalej wicewojewoda Paluch. – Informacje o przekazaniu tych środków z budżetu państwa za pośrednictwem wojewodów zapadła w czasie komitetu sterującego projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, którego zostałem członkiem. Ponieważ jestem tam jedynym przedstawicielem województwa lubuskiego obliguję się do dołożenia wszelkich starań, aby wspomniane inwestycje zostały zrealizowane – zakończył wicewojewoda.

Zaplanowane w latach 2016-2019 w województwie lubuskim inwestycje przysłużą się ochronie przeciwpowodziowej Słubic, wartość tego zadania to ok. 250 mln zł, oraz ochronie przeciwpowodziowej Nowej Soli a także obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie. Wartość drugiego zadania to ok. 210 mln zł.

Zygmunt Muszyński, po. dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Zielonej Górze zapowiedział przystąpienie do inwestycji w Słubicach jeszcze w tym roku, na przełomie sierpnia i września. Prace w Nowej Soli i Krośnie Odrzańskim planowane są na 2017 r., przetargi mają zostać ogłoszone pod koniec tego roku.

Wicewojewoda Robert Paluch przyznał, że podczas pierwszego posiedzenia komitetu podkreślano bardzo dobre przygotowanie województwa lubuskiego do realizacji projektu.

eg, mj

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Konferencja prasowa na temat inwestycji przeciwpowodziowych w Lubuskiem

Autor eg
Konferencja prasowa na temat inwestycji przeciwpowodziowych w Lubuskiem
Autor eg
Konferencja prasowa na temat inwestycji przeciwpowodziowych w Lubuskiem
Autor eg
Konferencja prasowa na temat inwestycji przeciwpowodziowych w Lubuskiem

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl