Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Dzień Seniora w Kostrzynie (2019-10-08)

 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Seniora w Kostrzynie nad Odrą.

- Tak jak mówił Premier Mateusz Morawicki, ludzie, którzy przeżyli swoje życie zawodowe, którzy mają ogromne doświadczenie to są ludzie, którym należy się szacunek i odpowiednie działania podejmowane przez państwo.  W ciągu 3,5 roku właśnie dla Państwa w województwie lubuskim stworzyliśmy 31 domów Seniora . Cieszę się, że mogą Państwo w takich miejscach realizować swoje pasje- mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło dzień 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (re

zolucja A/RES/45/106). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych.

Ach, źródło: Ośrodek informacji ONZ w Warszawie

 

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl