Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Grodzisko Santok (2019-09-11)

Wojewoda z Wójtem Santoka rozmawiają siedząc przy stole na temat grodziska
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z Wójtem Gminy Santok Pawłem Pisarkiem. Tematem spotkania było udzielenie wsparcia wojewody w sprawie wniosku o uznanie Grodziska Santok za Pomnik Historii.

Wniosek wójta, za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków trafił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie czeka na rozpatrzenie. Santockie grodzisko to obiekt wczesnośredniowieczny, uznawany za jeden z najcenniejszych lubuskich zabytków.  

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 105 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

kw, MKiDN

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl