Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Kolejne dofinansowania przyznane (2019-10-09)

Wojewoda wręczył w Strzelcach Krajeńskich dwa dofinansowania. Inwestycje, które zostaną zrealizowane z rządowym wsparciem to remont mostu w Górkach Noteckich oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka.

- W tej szkole sport odgrywa ogromną rolę w procesie wychowawczym. Jej uczniowie uczestniczą w olimpiadach specjalnych, biorą udział w zawodach organizowanych przez stowarzyszenie " Sprawnie razem" na terenie całej Polski. Zdobywają najwyższe trofea, ich osiągnięcia to setki zdobytych medali. Od lat marzeniem nauczycieli i uczniów jest wielofunkcyjne boisko. Do tej pory nie udało się go zrealizować. Wniosek, który złożyło Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich wsparłem w bezpośredniej rozmowie z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką jako bardzo uzasadniony.Cieszę się, że decyzja Ministra jest pozytywna.Cieszę się też dlatego, że szkoła z takim zaangażowaniem nauczycieli i uczniów zasługuje na wsparcie środkami rządowymi– powiedział wojewoda o uroczystości.  Dofinansowanie przyznane dla SOSW pochodzi z Programu Sportowa Polska, który skupia się na rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

 

W trakcie uroczystości Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przekazał Staroście Strzelecko-Drezdeneckiemu Bogusławowi Kierusowi czek na remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w Górkach Noteckich. Dofinansowanie dla inwestycji pochodzi ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl