Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Komunikat ws. obsługi klientów LUW (2020-03-14)

Szanowni Państwo!

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzianej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zadań służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego podjąłem decyzję, że od dnia 16  marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz w Delegaturze LUW w Zielonej Górze:

1)         do odwołania Lubuski Urząd Wojewódzki nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wizyty umówione on-line i wezwania do osobistego stawienia się
w Urzędzie zostają anulowane;

2)      urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową; poniżej umieszczamy listę telefonów wydziałów, do których należy dzwonić w konkretnych sprawach;

3)      przy wejściu do budynku Urzędu i w Delegaturze LUW w Zielonej Górze znajdują się skrzynki podawcze, do których można będzie składać dokumenty.

Telefony do sekretariatów biur i wydziałów:

 • Biuro Wojewody 95 785 11 15
 • Biuro Organizacji i Kadr 95 78 51 600
 • Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 95 785 12 00
 • Wydział Polityki Społecznej 95 785 14 00
 • Wydział Zdrowia 95 785 11 50
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 95 785 1300
 • Wydział Budżetu i Finansów 95 785 16 50
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami 95 7851 700
 • Wydział Infrastruktury 95 785 17 50
 • Wydział Nadzoru i Kontroli 95 785 18 00
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 95 785 15 00
 • Wydział Programów Europejskich i Rządowych 95 785 19 00
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 95 78 51 950

 

Zachęcamy również do korzystania z dostępnych infolinii:

 • Informacja ogólna koronawirus (NFZ - całodobowo), tel. 800 190 590.
 • Informacja dla obywatela, tel. 22 250 01 27 (w godzinach pracy urzędu).
 • Informacja dotycząca paszportów Gorzów Wielkopolski, tel. 95 785 18 57/ 95 785 15 22/

95 785 15 13 (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek - piątek od godz. 8.00 do 15.00).

 • Informacja dotycząca paszportów Zielona Góra, tel. 68 452 71 38/ 68 452 71 42 (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 15.00).
 • Informacja dotycząca cudzoziemców, tel. 95 785 18 53 ( poniedziałek od godz. 10:00 do 16:00; wtorek - piątek od godz. 9:00 do 15:00).
 • Automatyczna infolinia dotycząca cudzoziemców, tel. 95 785 18 52 (całodobowa).
 • Informacja dotycząca zezwoleń na pracę, tel. 95 785 18 56 (poniedziałek – piątek od godz. 8:00 do 15:00)
 • Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, tel. 95 785 18 55 (poniedziałek – piątek, od godz. 9:00 do 11.00).
 • Informacja dotycząca rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tel. 95 785 18 54 (godz. od 9:00 do 11.00)
 • Informacja dotycząca mienia zabużańskiego – (w godzinach pracy urzędu) tel. 95 785 17 00.

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.lubuskie.uw.gov.pl

Dyrektor Generalny
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Roman Sondej

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl