Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

LIDERZY EKOLOGII DOCENIENI (2010-03-04)

- W imieniu Wojewody oraz swoim chciałbym Państwu serdecznie pogratulować i zapewnić, że wszelkie działania na rzecz środowiska naturalnego zasługują na wyrazy uznania i głębokiego poparcia – powiedział Wicewojewoda Jan Świrepo podczas spotkania z laureatami dwóch najbardziej opiniotwórczych konkursów ekologicznych w Polsce. 

Lubuscy Liderzy Ekologii 2009 – to temat przewodni spotkania, zorganizowanego przez Wojewodę Lubuskiego Helenę Hatkę. 4 marca Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo spotkał się z przedstawicielami podmiotów, które w sposób szczególny przyczyniają się do ochrony środowiska oraz zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Znaleźli się wśród nich: Nadleśnictwo Świebodzin - laureat konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, nagrodzony za nowatorskie rozwiązania w zakresie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, Nadleśnictwo Bytnica - wyróżnione za wzbogacanie bioróżnorodności w podległych lasach, poprzez zastosowanie Metody Sobańskiego oraz Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Gorzowie – zdobywca tytułu „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” w XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

Konkurs Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” odbywał się po raz dwunasty. Nagrody przyznawane zostały w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, produkt, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Jego głównym celem jest promowanie podmiotów, które za podstawę swej działalności przyjęły zasadę zrównoważonego rozwoju, a także upowszechnianie pozytywnych metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom w dziedzinie ochrony środowiska.

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie „Europa Nasz Dom”. Laureaci wyłaniani są w dwóch kategoriach: Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku oraz Technologia Godna Polecenia. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta RP, a jego idea opiera się na promowaniu obywatelskich postaw proekologicznych i przyjaznych środowisku technologii. Oceniane są w nim zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

 

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl