Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OBRONY CYWILNEJ (2010-03-02)

- Bez Państwa zaangażowania, bez pewności, że na Was możemy liczyć w dzień i w nocy nie mogłabym powiedzieć mieszkańcom województwa, że robimy wszystko co jest możliwe, żeby likwidować skutki zagrożeń – powiedziała Wojewoda Lubuski Helena Hatka podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej.
 
Na uroczystość do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z całego regionu przyjechały osoby zaangażowane w pracę na rzecz Obrony Cywilnej. Obchody święta, które oficjalnie przypada 1 marca, były okazją do wręczenie odznaczeń państwowych wyróżniającym się pracownikom. Złote, srebrne oraz brązowe medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” z rąk Wojewody Heleny Hatki odebrało w sumie 45 osób. Odznaczenia te przyznaje Minister Obrony Narodowej, ludziom którzy swoją pracą lub działalnością przyczynili się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
 
Miłym akcentem uroczystości było również wręczenie podziękowań i nagród pracownikom odpowiedzialnym za sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wyróżnienia przyznane zostały przez Jarosława Śliwińskiego Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW. 


Logo Obrony CywilnejMiędzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej powstała z inicjatywy francuskiego lekarza Georgesa’a Saint-Paula. Zaproponował on, aby wszystkie kraje ustaliły na swych terytoriach strefy bezpieczeństwa, w których mogłaby się chronić ludność cywilna, w czasie wybuchu ewentualnego konfliktu zbrojnego. Pod obecną nazwą OC funkcjonuje od 1958 roku. W Polsce organizacja ta została powołana do życia 18 maja 1973 roku. Od tamtej pory znacząco ewoluowała odpowiadając na wyzwania związane z nowymi zagrożeniami, stając się nowoczesną formacją gotową do działań w sytuacjach kryzysowych. 

System Obrony Cywilnej ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl