Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

NOWI OBYWATELE (2010-02-26)

Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo wręczył dzisiaj dokumenty potwierdzające nabycie polskiego obywatelstwa. Była to wyjątkowa chwila dla 8 osób, które przyjechały do Polski z Bułgarii, Turcji i Ukrainy. 

Każda z nich związana jest z naszym krajem od wielu lat i długo czekała na otrzymanie obywatelstwa. W tym przypadku o wydaniu dokumentów zadecydował Prezydent RP. Jednak istnieje również możliwość składania wniosku u Wojewody Lubuskiego. Warunkiem jest wtedy pozostawanie co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z obywatelem Polski oraz zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadanie prawa stałego pobytu. Cudzoziemiec składa wówczas oświadczenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl