Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Narada Wojewodów (2018-07-12)

Wejście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się kolejna narada wojewodów, w której uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Konwent przedstawicieli rządu w terenie został otwarty przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Podczas narady poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące realizacji przez wojewodów zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach.

 

jk

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl