Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Nowe miejsce integracji Seniorów w Zielonej Górze (2019-04-15)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Dyrektor Biura Wojewody Waldemar Gredka oklaskują występ zespołu seniorów z nowego klubu Senior+ w Zielonej Górze.
 

Z udziałem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka w Zielonej Górze otworzono Klub Senior+.  To kolejna taka placówka w Lubuskiem.

Wojewoda Lubuski przekazał wyrazy uznania i gratulacje od Minister Elżbiety Rafalskiej oraz przypomniał słowa Premiera Mateusza Morawieckiego: „seniorzy już dużo dla Polski zrobili,  teraz przyszedł czas, aby Polska pamiętała o seniorach”.

- Klub seniora to wspaniałe miejsce, tętniące życiem, w którym osoby starsze mogą rozwijać swoje pasje. Wyjątkowa atmosfera sprawia, że czują się tu dobrze. W województwie lubuskim powstało już 19 takich klubów,  oferujących 553 miejsca.  W planach jest utworzenie jeszcze 9. W klubach Senior + będzie więc miejsc dla 758 seniorów – mówił Wojewoda Lubuski.

Kluby  Seniora to miejsca spotkań osób starszych. Do ich głównych zadań należy aktywizacja i integracja seniorów, tworzenie nowych więzi społecznych czy poprawienie kondycji psychofizycznej za sprawą oferowanych zajęć.

Samorząd Zielonej Góry przystąpił do realizacji Programu „Senior+” w 2018 roku. W tym celu przeprowadzono remont placówki przy ul. Stanisława Moniuszki 35, gdzie do tej pory  funkcjonował Klub Seniora „Wrzos". W obiekcie Senior + swoją siedzibę ma także Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Jego pracownicy będą również prowadzić  projekty dotyczące potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Miasto Zielona Góra otrzymało na uruchomienie klubu 65.615,20 ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Obiekt jest przystosowany docelowo na  70 miejsc dla seniorów nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+.

Oferta Klubu obejmuje m.in.:

  • zajęcia  kulinarne, edukacyjne, plastyczne, muzyczne, wycieczki;
  • usługi kulturalno – oświatowe, np. udział w wydarzeniach kulturalnych, współpraca z  innymi instytucjami;
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne;
  • aktywność ruchowa;
  • terapia zajęciowa;
  • wolontariat międzypokoleniowy.

 Senior+ w Lubuskiem

W ramach Programu Wieloletniego Senior+ Samorządy województwa lubuskiego dotychczas pozyskały dofinansowanie na utworzenie 19 placówek oferujących 553 miejsca:

  • 9 Dziennych Domów „Senior+” (263 miejsca);
  • 10 Klubów „Senior+” (290 miejsc).

W 2019 roku planowane jest utworzenie kolejnych 10 ośrodków (9 Klubów „Senior+” oraz 1 Dom „Senior+”) w ramach Modułu I, które będą oferowały 205 dodatkowych miejsc. Docelowo w 2019 r. będzie funkcjonowało 29 placówek „Senior+” oferujących łącznie 758 miejsc.

 

 mw, Wydział Polityki Społecznej LUW

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Nowe miejsce integracji Seniorów w Zielonej Górze

Autor mw
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Dyrektor Biura Wojewody Waldemar Gredka oklaskują występ zespołu seniorów z nowego klubu Senior+ w Zielonej Górze.
Autor mw
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył prezent i symboliczną tabliczkę z informacją o dofinansowaniu klubu Senior+ z rządowego programu na ręce Zbigniewa Pędzińskiego z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Autor mw
Wojewoda Lubuski przemawia na uroczystości otwarcia nowego klubu Senior+ w Zielonej Górze. Wokół stoją dziennikarze. Po lewej stronie dyrektor Biura Wojewody.
Autor mw
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak na uroczystości otwarcia nowego klubu Senior+ w Zielonej Górze. Obok Zbigniew Pędziński z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Autor mw
Wojewoda Lubuski przyjmuje kwiaty od seniorki z nowego klubu Senior+ w Zielonej Górze.
Autor mw
Okolicznościowy tort na otwarcie nowego klubu Senior+ w Zielonej Górze.
Autor mw
Seniorzy siedzą przy stolikach w nowym klubie Senior+ w Zielonej Górze.
Autor mw
Wojewoda Lubuski wita się z seniorkami siedzącymi przy stole w nowym klubie Senior+ w Zielonej Górze.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl