Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Noworoczne spotkanie 2020 (2020-01-14)

 
 

Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak był gospodarzem noworocznego spotkania z m.in. przedstawicielami samorządu terytorialnego, lubuskimi parlamentarzystami, przedstawicielami administracji zespolonej i niezespolonej.

Już po raz piąty odbyło się spotkanie noworoczne wojewody lubuskiego z przedstawicielami m.in. samorządu terytorialnego, lubuskimi parlamentarzystami, przedstawicielami administracji zespolonej i niezespolonej. W tym roku gospodarzem uroczystości był Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, który pełni obowiązki Wojewody Lubuskiego.

- Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowania minionego roku oraz złożenia deklaracji na temat współpracy w roku obecnym. To jedyne spotkanie w przeciągu roku organizowane na taką skalę.  Współpraca przedstawicieli różnych środowisk jest niezbędna do osiągnięcia celów wojewody i samorządów, więc staramy się budować dla niej dobre warunki – mówił Wicewojewoda Lubuski na temat spotkania.

W słowach skierowanych do zebranych gości Wicewojewoda Lubuski zawarł zapewnienia o kontynuacji dobrej współpracy i otwartości wojewody na partnerstwo w działaniach. Wskazał, że wciąż bardzo ważnym elementem będzie realizacja programów rządowych i inwestycji w regionie. Zebranym gościom życzył przełamywania barier osobistych na rzecz dobrych kontaktów służbowych oraz zdrowia i motywacji do dalszej pracy dla mieszkańców województwa.

Obecny na spotkaniu ks. biskup Tadeusz Lityński życzył zebranym, by dialog miłości, który niesie Boże Narodzenie było obecny w życiu zebranych przez cały rok.

Zebrani goście wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Active z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. pod kierownictwem Pani Iwony Bańdziak.

kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Noworoczne spotkanie 2020

Autor acha
Noworoczne spotkanie 2020
Autor acha
Noworoczne spotkanie 2020
Autor acha
Noworoczne spotkanie 2020
Autor acha
Noworoczne spotkanie 2020
Autor acha
Noworoczne spotkanie 2020
Autor acha
Noworoczne spotkanie 2020

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl