Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Noworoczne spotkanie opłatkowe (2020-01-09)

 
 

W wydarzeniu udział wzięli Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który uhonorował medalem „Pro Patria” szczególnie zasłużonych Lubuszan i Lubuszanki.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że rok 2020 będzie szczególnie ważny, ponieważ zbiega się w nim wiele ważnych rocznic.

„Rok 2020 jest szczególny, ponieważ jest to rok 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Poprzez wielopokoleniowe spotkania chcemy pokazać, że historia trwa, a to co leżało u podstaw wychowania w II Rzeczpospolitej, było bliskie również żołnierzom Państwa Podziemnego, a później członkom „Solidarności”. Te same wartości powinny przyświecać młodemu pokoleniu, ponieważ historia i naród ma szanse przetrwania, wtedy kiedy na przeszłości i pamięci buduje się tożsamość” – mówił Minister podczas spotkania

- Spotkania opłatkowe z kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej są szczególnie ważne, ponieważ to dzięki ich działaniom żyjemy obecnie w wolnej Polsce. To ich zasługa – podkreślał Wicewojewoda Wojciech Perczak, dodając - Naszym zadaniem jest poszukiwanie osób, których życiorysy jednoznacznie wskazują, że  zasługują na tak ważne odznaczenia, jak wręczane dziś medale „Pro Patria”.

Medale „Pro Patria” za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

- Wojciech Grochala;

- Tadeusz Horbacz;

- Jerzy Klincewicz;

- Stefania Laska;

- Janina Sosnowska.

W czasie uroczystości mjr. Wojciech Starczewski wręczył Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi, w imieniu Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej medal 30-lecia Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

O przywołanie świątecznej atmosfery zadbali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich, którzy wystawili jasełka.

 

kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020

Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020
Autor jk, ach
Noworoczne spotkanie opłatkowe 2020

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl