Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

OCENA I WYZWANIA SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (2010-05-21)

Ocena i wyzwania stojące przed systemem opieki nad dzieckiem i rodziną w województwie lubuskim były przedmiotem konferencji zorganizowanej przez Helenę Hatkę Wojewodę Lubuskiego i Danutę Jezierską Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

- Dzieci i młodzież są w grupie najbardziej zagrożonej zjawiskiem ubóstwa, a w konsekwencji wykluczeniem społecznym. W rodzinach dotkniętych trudną sytuacją finansową często pojawia się problem uzależnień i bezradności rodziców. Podczas dzisiejszej konferencji poruszane będą ważne i trudne kwestie, związane z pieczą zastępczą dla dzieci. Ważnym elementem dyskusji będzie aspekt współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i organami wymiaru sprawiedliwości - powiedział Jan Świrepo, który reprezentował Wojewodę Helenę Hatkę.

Problemy te są dziś szczególnie aktualne, wywołują poruszenie wśród opinii publicznej. Debata nad nowymi rozwiązaniami w sferze opieki nad dzieckiem i rodziną wynika z potrzeby zmian w systemie.

Podczas konferencji omówiono m.in. pozycję dziecka w systemie pomocy społecznej, działalność i wykonanie orzeczeń sądów w zakresie pieczy nad dziećmi i rodziną. Kolejny panel poświęcony był roli ośrodków kuratorskich oraz kierunkom zmian w systemie opieki. W ostatniej części przedstawiono przykłady dobrych praktyk, jakie udało się wypracować w ramach obowiązujących regulacji.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl